W najnowszym numerze Communio:

Nr 42(217) 2022

JEZUS FIGURĄ OJCA

  1. Ks. Jarosław M. LIPNIAK, Wprowadzenie
  2. O. Piotr LISZKA, Chrystus Ikoną Boga Ojca
  3. Jean-Luc MARION, Ikona Boga niewidzialnego
  4. Agnieszka PACIORKOWSKA, Herrlichkeit objawiona w tajemnicy Chrystusa w teologii Hansa Ursa von Balthasara
  5. Agata KRUCZEK, Doskonały w człowieczeństwie – Jezusa typologia temperamentu według Gerarda Heymansa, Enno Dirka Wiersmy i Rene Le Senne’a
  6. Ks. Jarosław M. LIPNIAK, Krzyż Jezusa – dramat Ojca i Syna
  7. Dan ARBIB, O objawieniu, które byłoby żydowskie. A propos tego, co wie wiara Vincent’a Carraud’a
  8. Christoph DOHMEN, „Zobaczyliście, że przemówiłem do was z nieba” (Wj 20,22). O widoczności Objawienia
  9. Ks. Notker BAUMANN, Uczynić widzialnym to, co niewidzialne. Aspekty augustyńskie ukazania się Chrystusa w ciele z myślą o paruzji