W najnowszym numerze Communio:

Nr 4(209) 2020

TEATR – SCENA – CHRZEŚCIJAŃSTWO

 • Ignacy BOKWA, Zbawienie jako dramat w teologii Hansa Ursa von Balthasara
 • Alois M. HAAS, Hans Urs von Balthasar o teatrze i dramacie
 • Agnieszka PACIORKOWSKA, ks. Jarosław M. LIPNIAK, Znaczenie kategorii „Herrlichkeit” dla współczesnej eschatologii
 • Jan-Heiner TÜCK,  Zapowiedzi Męki Pańskiej w starożytnej tragedii greckiej Alkestis Eurypidesa
 • Peter W. Marx, Chrześcijańska niechęć do teatru. Linia genealogiczna
 • Susanne NORDHOFEN, Chrzest Dionizosa? Mit, kult, teatr i wczesne chrześcijaństwo
 • Joanna ADAMKIEWICZ, Piękno jako dialog ze światem

THEATER – STAGE – CHRISTIANITY

 • Ignacy BOKWA, Salvation as a drama in the theology of Hans Urs von Balthasar
 • Alois M. HAAS, Hans Urs von Balthasar on Theatre and Drama
 • Agnieszka PACIORKOWSKA, ks. Jarosław M. LIPNIAK, The importance of the “Herrlichkeit” category for contemporary eschatology
 • Jan-Heiner TÜCK,  Prefigurations of Christ’s Passion in Antique Greek Tragedy
 • Peter W. Marx,Christian Anti-Theatrical Resentment. A Genealogical Line
 • Susanne NORDHOFEN, Baptizing Dionysus? Myth, Cult, Theater and Early Christianity
 • Joanna ADAMKIEWICZ,Beauty as a dialogue with the world