W najnowszym numerze Communio:

Nr 42(219) 2022

KOŚCIÓŁ I CYFRYZACJA

  1. Ks. Jarosław M. LIPNIAK, Wprowadzenie
  2. Mirosława KRZYŚCIN, Kościół a cyfryzacja
  3. Benedikt KRANEMANN, Cyfrowo sprawować Eucharystię? Uwagi liturgiczne do dyskusji w teologii i Kościele
  4. Alexander DEEG, Dar, wspólnota i stała transformacja. Szanse (ekumenicznego) nowego odkrycia Wieczerzy Pańskiej w mediach cyfrowych
  5. Katarzyna HALKOWICZ, Wychowanie chrześcijańskie a cyfryzacja
  6. Johannes HOFF, Realizm sakramentalny w erze po Gutenbergu: chrześcijaństwo w wieku post-cyfrowym
  7. Stephan PLETTSCHER, Wyzwalające chrześcijańskie przesłanie w dobie cyfryzacji