W ostatnim numerze Kolekcji Communio:

(Nr 16)

Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy.

 • „Bezdomność” a współczesne warunki życia. Rodzina, społeczność i światowa ekonomia [David L. Schindler]
 • „Człowiek drogą Kościoła” [Marian Kowalczyk SAC]
 • „Nigdy nie byliśmy kalwinistami, ale czy jesteśmy chrześcijanami?” – przykład Hiszpanii [Carlos Diaz]
 • Communio w Eucharystii – rezygnacja z indywidualizmu wiary [Marek Tatar]
 • Sensus fidelium: świadectwo podtrzymywane przez wspólnotę [Leo Scheffczyk]
 • Być aktualnie chrześcijaninem [Alfonso Perez de Laborda]
 • Chrześcijanin we wspólnocie Kościoła według Soboru Watykańskiego II [Grzegorz Kucza]
 • Dialog jako wzorzec komunikacji eklezjalnej [Herman G. Pottmeyer]
 • Dlaczego wierni świeccy nie są szafarzami? [Robert A. Connor]
 • Dobro osoby ludzkiej a własność wspólna [Paweł Góralczyk SAC]
 • Komunia eklezjalna a diakonia [Jose Eduardo Borges de Pinho]
 • Kościół jako osoba [Stephan Ackermann]
 • Kto jest osobą? [Jesus Silva]
 • Maryja we wspólnocie Kościoła. Mariologiczna myśl Prymasa Stefana Wyszyńskiego: od idei Wszechpośredniczki łask do Matki Kościoła [Jolanta Ewartowska]
 • Na początku świata i historii. Komentarz do Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II [Javier Garcia]
 • Osoba i kultura u Jana Pawła II [Jose Ramon Velasco]
 • Pojęcie jednostki – indywiduum [Antonio Perdo Mesquita]
 • Powołanie ludzkiej osoby i jej droga do świętości [Antonio Maria Sicari]
 • Teologiczna osoba w eucharystycznym istnieniu. Dialog z propozycjami trynitarnej antropologii Hansa Ursa von Balthasara [Ks. Stanisław Mycek]
 • Teologiczny rodowód pojęcia „osoba” [Henrique de Noronha Galvao]
 • Tożsamość i przynależność [Ks. Andrzej Perzyński]
 • Trzej ludzie św. Tomasza: człowiek naturalny w rękach człowieka osoby [Antonio Izquierdo]
 • Twórcze napięcia między osobą i społecznością [Jolanta Ewartowska]
 • Wolność od fałszywego świadectwa jako warunek autentycznego życia we wspólnocie [Dariusz Adamczyk]