Prenumerata

Sposób i warunki nabywania Communio

Kwartalnik Communio (ISSN 0208-7995) można nabywać bezpośrednio w Wydawnictwie Pallottinum, albo w księgarniach katolickich, bądź w punktach kolportażu, które są prowadzone przy instytutach kształcenia teologicznego. Cena poszczególnego numeru wynosi w 2012 roku – 16,00 zł (z VAT). 

Prenumeratorom proponujemy bardzo korzystną cenę specjalną – 10,00 zł.

Najłatwiej i pewnie można zawsze nabyć Communio w prenumeracie redakcyjnej. Jeśli ktoś z Czytelników zechce nabyć Communio bezpośrednio w Wydawnictwie, prosimy, aby wpłacił należność za prenumeratę w 2012 roku:

  • całoroczną – 44,00 zł,
  • półroczną – 22,00 zł

na konto:

Pallottinum Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
ul. Przybyszewskiego 30, 60-959 Poznań

Bank: PKO SA,
Konto: 91 1240 1747 1111 0010 2925 8885

z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty:

  • okresu prenumeraty
  • pełnych danych adresowych.

Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym okresie.
W cenie prenumeraty Communio mieszczą się koszty wysyłki.

Serdecznie prosimy Państwa o podawanie kompletnych i czytelnych adresów oraz o informowanie Wydawnictwa o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania i o zmianach w sposobie realizacji prenumeraty, jeśli takie mają miejsce.

Zapraszamy do prenumeraty!!!