Kontakt

Adres Wydawcy:

Wydawnictwo Pallottinum
ul. Przybyszewskiego 30, 60-959 Poznań
tel. 61 867 52 33, 862 07 20; fax 61 867 52 38

www.pallottinum.pl
pallottinum(at)pallottinum.pl

www.communio.pl

communio(at)communio.pl

Współwydawca:

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Wyślij szybką wiadomość (do wydawcy):