e-Communio

Serdecznie zapraszamy do internetowego spotkania
z Międzynarodowym Przeglądem Teologicznym Communio.

Najwybitniejsi teologowie, inspiratorzy i uczestnicy Soboru Watykańskiego II założyli w roku 1965 międzynarodowy przegląd teologiczny – Concilium. Z biegiem lat Concilium stało się bardzo radykalne ulegając wpływom teologii wyzwolenia i oscylując na granicy ortodoksji. W łonie Concilium nastąpił rozdział i część teologów o umiarkowanych poglądach zawiązała nowy komitet redakcyjny na czele z H. Urs von Balthasarem, J.Ratzingerem oraz H. de Lubac. W ten sposób w roku 1972 ukazał się nowy Międzynarodowy Przegląd Teologiczny – Communio – z podstawowym hasłem: jedność w wielości.
Czasopismo ukazuje się obecnie w 15 edycjach narodowych i klikunastu wersjach językowych. W Polsce wielkim orędownikiem Communio był kardynał Karol Wojtyła, który zlecił jego wydawanie Pallottinum. Pierwszy numer ukazał się w roku 1981 i jest wydawany do dziś.
Po 25-latach obecności w Polsce Communio pragnie nadal przybliżać aktualne problemy i pytania teologii, szukając na nie odpowiedzi w perspektywie wiary, zawsze zaś opierając się na fundamencie, jakim jest prawda.

W najnowszym numerze Communio:

(Nr 196)

Religie a przemoc

Rémi BRAGUE, Przemoc i religie
Uwe Justus WENZEL, Czy religia zabija?
Ks. Jarosław M. LIPNIAK, Przemoc antychrześcijańska
Britta MÜHL, Fascynacja dżihadem
Paweł BEYGA, Relatywizm jako współczesna forma przemocy w refleksji teologicznej Josepha Ratzingera
Iwona E. PAWLOS, Czy istnieje przemoc w religiach?
Hans MAIER, Compelle intrare.
Teologiczne usprawiedliwienie przymusu wiary w zachodnim chrześcijaństwie
Ks. Martin RHONHEIMER, Christentum, Islam und Europa.
Welche Leitkultur braucht der säkulare Rechtsstaat?
Ks. Norbert JERZAK, Kwestia biskupa wrocławskiego Henryka z Wierzbna w sporach biskupa krakowskiego Jana Muskaty
Ks. Karl Heinz MANKE, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris Laetitia” w polu napięcia między wolnością i prawdą