W ostatnim numerze Amateca:

(Nr 22)

Człowiek w poszukiwaniu Boga. Zagadnienia filozoficzne.

 • Dystans dzielący ludzkie myślenie o Bogu od rzeczywistości Boga w filozofii Platona
 • Fenomenologia innego jako tło filozoficznego mówienia o Bogu u Emmanuela Levinasa
 • Krytyczna prezentacja kilku przykładowych form ateizmu
 • Krytyka metafizyki Immanuela Kanta i bezbożne myślenie Martina Heideggera jako drogowskazy koniecznego zadania
 • Poszukiwana w pytaniu o Boga rzeczywistość jako punkt wyjścia metody analogicznego wykładu o Bogu
 • Próba systematycznego wyjaśnienia istoty problemu Boga
 • Problem pytania o przymioty i o istotę Boga
 • Przedstawienie najważniejszych odziedziczonych dróg do filozoficznego wykazania istnienia Boga
 • Sens wypracowania dowodów na istnienie Boga i modalny charakter możliwych rezultatów
 • Tożsamość pytającego i metafizyczna skłonność ludzkiej natury.
 • Transcendujące myślenie a filozoficzne pytanie o Boga
 • Zasadność podstaw negacji istnienia Boga i jego dowodliwość
 • Świadomość niepojmowalności Boga na drogach poszukiwania Boga u Augustyna i Kuzańczyka
 • Świadomość rozdarcia między bogiem myśli a bogiem doświadczenia u Błażeja Pascala
 • Źródła problemu Boga w przeżyciu i trwała problematyczność ich treści