AKTUALNOŚĆ VIA PULCHRITUDINIS
NA PODSTAWIE NAUCZANIA
J. RATZINGERA/BENEDYKTA XVI

EWA CHYBIN

DOI: 10.48224/COM-222-2023-101

Streszczenie
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie istoty, sensu i aktualności
zagadnienia via pulchritudinis na podstawie nauczania kardynała Josepha Ratzingera/papieża Benedykta XVI (2005-2013). Efektem dokonanej
analizy wypowiedzi tego wybitnego teologa jest prezentacja drogi piękna pośród rozmaitych osobistych ścieżek człowieka prowadzących go do świętości. Ponadto artykuł ten uświadamia nam, iż nie tylko umiłowanie
piękna, ale również przekazywanie go innym może stać się umocnieniem
dla duszy ludzkiej oraz drogą wiodącą do zbawienia. Człowiek bowiem
każdego dnia powinien szukać prawdziwego, budującego, kreatywnego
piękna, a nie upodobania w tym, co ma choćby pozór brzydoty zła.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz