HOŁD DLA JOSEPHA RATZINGERA
PAPIEŻA, PREFEKTA KONGREGACJI
NAUKI WIARY I WSPÓŁZAŁOŻYCIELA
COMMUNIO

BP PETER HENRICI SJ

DOI: 10.48224/COM-222-2023-19

Streszczenie
Artykuł jest wyrazem wdzięczności Josephowi Ratzingerowi. Podziękowaniem za wszystko, co jako kardynał i papież mógł zrobić dla całego
Kościoła, ale także dla naszego Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego Communio. Autor wyraża wdzięczność zmarłemu Papieżowi za to,
że pozostał dla całego Kościoła wzorem niezachwianego przywiązania do
prawdy.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz