BENEDYKTA XVI KONCEPCJA NADZIEI NA TLE DOTYCHCZASOWYCH UJĘĆ TEJ CNOTY

BP IGNACY DEC

DOI: 10.48224/COM-222-2023-29

Streszczenie
Artykuł biskupa Ignacego Deca, długoletniego Rektora Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i pierwszego Biskupa Diecezji
Świdnickiej, ukazuje zarys pojmowania nadziei w dziejach teologii i filozofii. Autor podkreśla, iż filozoficzny namysł nad nadzieją towarzyszył już
myślicielom starożytnym i średniowiecznym. Jednakże właściwa filozofia
nadziei narodziła się dopiero w nowożytności, a w szczególności w czasach najnowszych. Na progu czasów nowożytnych nadzieję pokładano
w nauce, potem w rewolucjach społecznych. Okazało się to wielką pomyłką. Niepokoją nas dzisiaj nowe propozycje, które mają charakter horyzontalny i powielają złudzenie zbankrutowanych, ateistycznych poprzedników.
Należy wyrazić wielką radość z ogłoszenia encykliki Benedykta XVI Spe
salvi. Na gruncie doświadczenia historycznego znajdujemy w niej wspaniale udokumentowaną tezę, iz człowiek potrzebuje Boga, w przeciwnym
razie nie ma nadziei.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz