KATECHEZA MIEJSCEM POZNANIA I ZROZUMIENIA WIARY W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI

BP MAREK MENDYK

DOI: 10.48224/COM-222-2023-53

Streszczenie
Biskup Marek Mendyk w swoim artykule dotyczącym katechezy będącej miejscem poznania i zrozumienia wiary w nauczaniu Benedykta
XVI podkreśla, iż w nauczaniu Josepha Ratzingera katecheza powinna być
prowadzona w sposób dynamiczny i dostosowany do odbiorcy. Musi ona
uwzględniać różnorodność potrzeb, wieku i sytuacji życiowej słuchaczy.
Papież podkreślał również, że nie wystarczy jedynie przekazywać informacji teoretycznych, ale trzeba także pomóc ludziom doświadczyć żywej
obecności Boga w swoim życiu. Trzeba Boga szukać i poznać. Katecheza
ma za zadanie prowadzić człowieka do osobistego spotkania z Jezusem
Chrystusem oraz do wyznania i przeżycia wiary w sposób autentyczny
i głęboki. Katecheza ma mieć wymiar chrystocentryczny i służyć ewangelizacji. Papież Benedykt XVI zachęcał do tego, aby katecheza była prowadzona w duchu miłości, zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka.
Papież Benedykt XVI podkreślał również, że katecheza powinna być integralnie związana z liturgią oraz życiem wspólnoty Kościoła. Katecheci
powinni dbać o to, aby ich słuchacze nie tylko zdobywali wiedzę na temat
wiary, ale także byli zaangażowani w praktykę liturgiczną i apostolska.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz