Wolność i odpowiedzialność

Nr 166

Pytanie dotyczące wolności człowieka nie jest wcale nowe. Stawiano je od zarania dziejów myśli filozoficznej (chociaż na różne sposoby), albowiem z wolnością wiąże się ściśle samo-zrozumienie człowieka jako jedynej działającej i myślącej istoty pośród wszystkich bytów tego świata. Kto zaś stawia pytanie o wolność, ten pyta się także zawsze o to, kim człowiek jest tak naprawdę – jest to jedna z podstawowych kwestii ludzkiego samo-zrozumienia, jeśli nawet nie wyjątkowe i szczególne pytanie wynikające z refleksji człowieka nad sobą samym. Kiedy bowiem zwracamy się do siebie samych i do innych ludzi, wówczas cały nasz sposób postępowania zależy w znacznym stopniu od tego, czy traktujemy siebie i innych jako ludzi wolnych, czy też nie. I tylko w otwartości wolności – zasadniczego działania – jawi się w pełni owa różnica, jaka wyróżnia człowieka od zwierzęcia, i to szczególne miejsce człowieka wśród całości bytujących, które człowiek uświadamiał sobie coraz bardziej w ciągu dziejów. Kto zastanawia sie zatem nad kwestią wolności, ten myśli wciąż także o wielu innych problemach: o winie, grzechu i odpowiedzialności, o wstydzie i żalu, o istocie postaw i decyzji, względnie o właściwym lub niewłaściwym życiu – a także o tym podstawowym pytaniu: co oznacza w swej istocie być człowiekiem i co decyduje ostatecznie o godności człowieka?

Fragmenty artykułu: „Wolność i jej wyzwania”, Holger Zaborowski, Waszyngton (z bieżącego numeru „Communio”).SPIS TREŚCI

  • Idea wolności i odpowiedzialności w siedemnastowiecznych „Medytacjach” Teresy Petrycówny
  • Integralny rozwój człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
  • Ku wolności wyswobodzenia (Ga 5,1)
  • Sidło się porwało: wkład wiary w rozumienie wolności
  • Wobec kogo i za kogo jestem odpowiedzialny?
  • Wolność i jej wyzwania
  • Wolność istnienia i wiary jako fundament cywilizacji „uczłowieczonej”
  • Wolność sumienia a dialog międzyreligijny
  • Wolność w perspektywie prawdy wolnością odpowiedzialności za moralne i wspólne dobro człowieka
  • Władza „fachowców” a etos współczesnych instytucji

Lista numerów