Fantazja

Nr 167

Kolejny numer kwartalnika podejmuje temat fantazji. Jest on szczególnie aktualny, zwłaszcza obecnie, gdy jesteśmy świadkami „rozkwitu” literatury fantastycznej tak dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Artykuły poruszają ważne problemy, m.in.: magia, mity, Tolkien, Harry Potter, uwarunkowania kultury. Te opracowania, w pewnym sensie nowatorskie na gruncie polskim, polecamy rodzicom,katechetom i wychowawcom ponieważ nadmiar czy brak ludzkiej fantazji w tym, co odnosi sie do Boga, ma swoje skutki na wielu płaszczyznach życia religijnego.

SPIS TREŚCI

  • Idea wolności i odpowiedzialności w siedemnastowiecznych „Medytacjach” Teresy Petrycówny
  • Integralny rozwój człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
  • Ku wolności wyswobodzenia (Ga 5,1)
  • Sidło się porwało: wkład wiary w rozumienie wolności
  • Wobec kogo i za kogo jestem odpowiedzialny?
  • Wolność i jej wyzwania
  • Wolność istnienia i wiary jako fundament cywilizacji „uczłowieczonej”
  • Wolność sumienia a dialog międzyreligijny
  • Wolność w perspektywie prawdy wolnością odpowiedzialności za moralne i wspólne dobro człowieka
  • Władza „fachowców” a etos współczesnych instytucji

Lista numerów