W obliczu śmierci

Nr 156

Śmierć budzi egzystencjalny lęk człowieka. Postawa chrześcijanina wobec śmierci jest pełnym niepewności i pokory przezwyciężeniem owego lęku poprzez cnotę żywej nadziei. Chrześcijanin z ufnością Bogu zbliża się do tego momentu. Wierzy on bowiem słowom Jezusa Chrystusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie” (J 11,25). Stosunek chrześcijanina wobec śmierci jest autentycznym kryterium jego wiary, nadziei i miłości.

Kluczem do zrozumienia tajemnicy śmierci jest Jezus Chrystus. Pokonał On śmierć poprzez zmartwychwstanie. Zadaniem chrześcijanina jest takie życie, aby pierwiastki zmartwychwstania i życia przewyższały pierwiastki piekła i śmierci. Śmierć bierze swój sens z naszego życia. Sensem życia człowieka nie jest śmierć lecz miłość. „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu” (Ef 5,1-2). W tym momencie dotykamy istotnego odwołania się do Chrystusa, do Jego zbawczego cierpienia oraz zwycięskiego Zmartwychwstania. Krzyż w rękach umierającego ma dla niego wielkie znaczenie, nabiera bardzo osobistego wymiaru. Modlitwa w momencie śmierci staje się jej wyjściem naprzeciw i świadomym zbliżaniem się do domu Ojca. Taka postawa jest naturalnym działaniem ludzi głębokiej wiary, opartej na doświadczeniu Chrystusa w swoim życiu.

Religijne spojrzenie na śmierć staje się powołaniem człowieka, które domaga się od niego udzielenia pozytywnej odpowiedzi całym swoim życiem. Chodzi o zaakceptowanie tego, co można określić jako wolę Bożą, a czego nie da się uniknąć. Śmierć, która czeka każdego z nas, jest apelem do wolności człowieka. Winien on mieć możliwość świadomego umierania w łączności z Bogiem. Ostatnim ziemskim aktem człowieka jest świadectwo godnego, ludzkiego umierania. Dobrze byłoby stawiać czoło śmierci ze świadomością dobrze spełnionej misji życia i z poczuciem, że czas dany nam przez Boga nie został zmarnowany.

SPIS TREŚCI

 • Chrześcijańska postawa wobec mysterium mortis jako źródła niepokoju i nadziei [Dariusz Adamczyk]
 • Dojście do prawdy na progu smierci. Pochylenie się nad Śmiercią Iwana Iljicza Lwa Tołstoja [Jan-Heiner Tuck]
 • Doświadczenie chrześcijańskie a sens umierania [Giovanni Moioli]
 • Kruche i czasowe ziemskie mieszkanie [Paweł Góralczyk SAC]
 • Lękać się, pragnąć, kochać [Philippe Nouzille OSB]
 • Obrazy i sens śmierci w procesie transformacji społeczeństwa tradycyjnego [Bachisio Bandinu]
 • Sens śmierci chrześcijanina [Rémi Brague]
 • Wartość życia – prawo do śmierci [Jorg Splett]
 • Wolność, śmierć, Bóg [Helmut Hoping]
 • Śmierć chrześcijanina jako ucieleśnienie Paschy Pana [Paul O Callaghan]
 • Śmierć w świadomości współczesnej: „naturalność” umierania czy mieszczańskiej pociechy [Virgilio Melchiore]

Lista numerów