Płciowość

Nr 158

Od kilku dziesięcioleci nastąpiły wielkie zmiany w sposobie myślenia i przeżywania płciowości. Zmiany te pozwalają nam mówić o głębokiej „rewolucji seksualnej”. Chcemy je ukazać w sposób zwarty, aby podać potem krótką refleksję końcową.
Wypada rozpocząć od stwierdzenia: życie płciowe było traktowane na różne sposoby w ciągu wieków, także w zależności od kultur istniejących na naszej planecie. Sposób odbywania stosunków płciowych u Greków zyjących w V i IV wieku przed Chrystusem różnił się od praktyk stosowanych w tym samym czasie w tej dziedzinie u Rzymian. Grecka i Rzymska etyka płciowa różni się natomiast od analogicznych etyk judaizmu, chrześcijaństwa i świata islamskiego. Istnieją różne kodeksy seksualne wśród ludów rodzimych, zamieszkujących Afrykę, Azję i Oceanię.
W świecie o tradycji chrześcijańskiej (Europa, Ameryka i inne rejony, do których dotarła głęboka ewangelizacja) starano się rozbudzić głęboki szacunek do tego wszystkiego, co się wiąże z płciowością. Nauczano wstydu i konieczności zachowania dziewictwa aż do małżeństwa, wielkiej wartości miłości małżeńskiej, szacunku dla otwarcia się na życie, tak bardzo istotnego w stosunkach płciowych, odpowiedzialności małżonków za to wszystko, co się wiąże z utrzymaniem i wychowaniem potomstwa.
Od dłuższego już czasu te właśnie wartości nie były na równi szanowane przez wszystkich, albowiem pojawiały się zawsze cudzołóstwa i nadużycia w tym, co dotyczy zachowań płciowych, również wśród tych, którzy uważali się za chrześcijan. Ogólnie jednak istniała jakaś jasność odnośnie tego, co jest dobre, a co złe w tej dziedzinie, jeśli nawet nie wszyscy żyli na co dzień ideałem chrześcijańskim.

SPIS TREŚCI

 • …aby ciało stało się słowem. Próba symboliczno-teologicznego odczytania ludzkiego ciała [Pavel V. Kohut OCD]
 • Androgyn, czy communio personarum? [Jean-Baptiste Edart]
 • Biblijno-teologiczna perspektywa seksualności człowieka [Dariusz Adamczyk]
 • Homoseksualizm – postawa wrodzona czy nabyta? Istotny czynnik wychowawczy [Katarzyna Świerszcz]
 • Mężczyzna i kobieta w Bogu [Anton Strukelj]
 • Miłość podstawową wartością w wychowaniu seksualnym [Paweł Góralczyk SAC]
 • Problemy związane z „małżeństwem” homoseksualnym [Tony Anatrella]
 • Przymierze małżeńskie fundamentem rodziny [Beata Bartoszewska]
 • Rewolucja seksualna [Fernando Pascual]
 • Siła więzi. Antropologiczne i etyczne uwagi o tożsamości kobiety [Paola Ricci Sindoni]
 • Tożsamość seksualna: los czy cel? Mężczyzna i kobieta, aby być „jednym ciałem” [Pierre Benoit]
 • W kręgu homoseksualizmu: „małżeństwa gejowskie” i znaczenie seksualności w społeczeństwie liberalnym [David S. Crawford]

Lista numerów