Miasto – jako wyzwanie dla chrześcijanina

Nr 155

U progu kolejnej kadencji odrodzonego samorządu, podejmując cenną inicjatywę Związku Miast Polskich – Międzynarodowy Przęgląd Teologiczny „Communio” pragnie zaprosić Państwa do wspólnej refleksji nad współczesnym miastem.

Składając się przede wszystkim „z ludzi, ich marzeń i nadziei” miasto staje się darem i jednocześnie zadaniem, miejscem spotkania i przestrzenią służby, jaką wszyscy związani z samorządem terytorialnym i mieszkańcy podejmują wzajemnie wobec siebie. Pragniemy, w trosce o przyszłość naszych miast, aby było to zaproszenie twórcze, inspirujące do zabrania głosu, polemiki, szczerej dyskusji, a nawet sporu, nadto dopingujące do aktywności i dodające odwagi tym wszystkim, którzy się jeszcze wahają, czy i w jaki sposób zaangażować się w pracę na rzecz dobra wspólnego.

Wyrażamy nadzieję, że to spotkanie myśli samorządowej i refleksji teologicznej, na pierwszy rzut oka trudne do wyobrażenia, potwierdzi sens i potrzebę zaangażowania dla dobra naszych społeczności zarówno struktur samorządów lokalnych, jak i wspólnot religijnych. Idąc drogą ku autentycznej communio, ufamy, że propozycja ta, a także inne tematy podejmowane przez nasz periodyk wyzwolą energię, tak potrzebną dla „budowania miasta godnego człowieka”. Pragnienie to powierzamy w sposób szczególny Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II Wielkiemu – Honorowemu Obywatelowi naszych miast i serc, któremu to wydanie jest dedykowane.

Zapraszając do częstego towarzyszenia „Communio”, pragniemy jednocześnie życzyć Państwu wiele satysfakcji i trwałych sukcesów w służbie dla dobra polskich miast i gmin, miasteczek i wsi, i tych wszystkich miejsc, które składają się na nasze „małe ojczyzny”.

Z wyrazami szacunku
w imieniu redakcji „Communio”
Ks.Stefan Dusza SAC

Polecamy, przeczytaj…

Nie jest rzeczą możliwą wyrazić na kilku stronach, „jak piękne jest miasto”. Nie ma tu również możliwości pogłębienia różnych aspektów piękna miasta. Ograniczymy się zatem tylko do zaakcentowania przede wszystkim tego, jak „patrzeć” na miasto. Przedstawimy następnie w sposób schematyczny dwie perspektywy widzenia miasta: pierwszą – klasyczną greckiej polis, która traktuje miasto przede wszystkim jako „miejsce etyki”, oraz chrześcijańską, która – nie pomijając znaczenia etycznego – ukazuje miasto jako „miejsce estetyki”. W zakończeniu wspomnimy jeszcze o katedrze – jako sercu miasta i jego piękna.

Miasto potrzebuje spojrzenia dziecka, aby mogło być docenione i pokochane w swoim pięknie. Nie znaczy to, że nie należy patrzeć na miasto w jego codziennej rzeczywistości, w tym złożonym splocie wątków, w jego ekscesach i zniekształceniach. „Kronika” miasta, choć konieczna, nie jest wszystkim, zwłaszcza wtedy, gdy ma być kroniką prostą, naturalną i bezpośrednią.

Filozof Jean Guitton, który przez ponad trzydzieści lat był odpowiedzialny za rubrykę aktualności w paryskim dzienniku Le Figaro, stwierdził, że pisanie artykułu w kronice znaczy: uchwycić to, co jest wieczne w przemijającej aktualności. To bowiem, co dzieje się dzisiaj, jest wezwaniem do myślenia o przyszłości, ale o przyszłości pełnej, „absolutnej”, tej przyszłości życia, które przekracza kronikę i czas.

Teraźniejszość otwarta na przyszłość jest jednocześnie wezwaniem do zachowania jej w pamięci, aby móc wspominać przeszłość i wiedzieć kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Taką rzeczywistością jest miasto: należy spojrzeć na nie szeroko i głęboko, aby je zrozumieć, docenić i pokochać. Trzeba mieć spojrzenie człowieka, który dokonał podwójnej „podróży”: Podróż opisaną przez Cherstertona w opowiadaniu o kimś, kto niezadowolony ze swego domu udaje się w drogę, aby szukać na morzach lepszego świata; kiedy go odnalazł, uświadamia sobie, że wylądował na plaży własnego domu. A następnie podróż Abrahama, który udaje się w nieznane, ufając tylko Słowu.

SPIS TREŚCI

 • „Communio”: szlak teologiczny [Nicholas J. Healy]
 • Biblijne obrazy miasta [Gianfranco Ravasi]
 • Blaski i cienie miasta w literaturze współczesnej [PierLuigi Fiorini]
 • Jubileusz 25-lecia polskiej edycji Communio [Lucjan Balter SAC]
 • Kiedy pierwsi chrześcijanie wybrali miasto, aby zamieszkać w świecie [Marie-Francoise Baslez]
 • Miasto i znaki święte [Michele Dolz]
 • Misja w mieście: Wiedeń, Paryż, Lizbona… [Tony Neves]
 • Piękno miasta [Gianni Ambrosio]
 • Przekazywanie sztuki młodzieży [Pietro Petraroia]
 • Przyszłość naszych miast [Hans Maier]
 • Zbawienie poza miastem? [Anna Kuśmirek]
 • Zjawisko korupcji w ujęciu biblijno-teologicznym i etyczno-moralnym [Dariusz Adamczyk]

Lista numerów