Męczennicy XX wieku

Nr 14

Redakcje „Communio” proponują, poprzez zestawienie najciekawszych artykułów tematycznych, spojrzenie na swoistą, a zarazem jak najbardziej autentyczną panoramę męczeństwa Kościoła w minionym stuleciu. Tom 14 „Męczennicy XX wieku” pomija wprawdzie tematykę polską, mając na uwadze wielość różnorodnych opracowań diecezjalnych lub zakonnych. Podejmuje jednak temat ewangelii męczeństwa oraz wspomina świętych męczenników Meksyku, Hiszpanii, okresu nazizmu, ZSRR i komunizmu, Albanii, Jugosławii, Wietnamu, Korei, Chin, Kuby, wreszcie „martyrologium afrykańskie”. Jak mówi Ojciec Święty „to świadectwo nie może zostać zapomniane”.

Opracowanie stanowi najbardziej autentyczną panoramę męczeństwa Kościoła na świecie w minionym wieku. Ze względu na wyczerpujący charakter dokumentacji diecezjalnych i zakonnych, pominięto sprawę Polski. Pozostałe tematy ułożono chronologicznie i geograficznie.

SPIS TREŚCI

 • 28 męczenników meksykańskich [Fidel F. Gonzalez MCCJ]
 • Aktualność męczenników meksykańskich [Javier Garcia]
 • Bolesne rocznice [Juan M. Laboa]
 • Charyzmat męczeństwa oraz jego aktualizacja w życiu i apostolstwie polskich męczenników drugiej wojny światowej [Marian Kowalczyk SAC]
 • Encyklika „Mit brennender Sorge” po latach [Kilian Lechner]
 • Ewangelia męczeństwa [bp Michał Hrynyszyn]
 • Kościół na Kubie: po latach ucisku u progu nadziei [Antonio Allen]
 • Kościół w Albanii [Simon Jubani]
 • Kościół w Rosji w wieku XX: Golgota i zmartwychwstanie [abp Tadeusz Kondrusiewicz]
 • Męczennicy Kościoła prawosławnego w Rosji [Romano Scalfi]
 • Męczennicy Madrytu w czasie hiszpańskiej wojny domowej [Jose F. Guijarro]
 • Męczennicy nazizmu [Helmut Moll]
 • Męczennicy Walencji z okresu hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) [Silvia Correale]
 • Męczennicy z Tibhirine [Armand Veilleux]
 • Męczeństwo Kościoła w Wietnamie [Piero Gheddo]
 • Męczeństwo, pamięć o świętych i problemy związane z beatyfikacją-kanonizacją męczenników [Fidel F. Gonzalez MCCJ]
 • Prześladowania religijne w Meksyku [Jean Meyer]
 • Prześladowanie i męczeństwo katolików w Chinach [Joseph Kung]
 • Prześladowanie Kościoła katolickiego w Albanii w latach 1944-1990 [bp Zef Simoni]
 • Prześladowanie religijne w Chorwacji i w byłej Jugosławii [bp Ante Juric]
 • Prześladowanie religijne w dobie nazizmu [Peter Gumpel]
 • Prześladowanie religijne w Korei [Domingo Y. Minku]
 • Prześladowanie religijne w ZSRR i ich „dialektyka” [Frtancois Rouleau]
 • Refleksje teologiczne nad „martyrologium” afrykańskim [Buetubela Balembo]
 • Siła męczennika, który stawił czoło III Rzeszy: Franz Jägerstätter [Christoph Schonborn]
 • Stulecie Kuby [Eduardo G. Herrerias]
 • W ślad za sugestią i życzeniem Jana Pawła II [Lucjan Balter SAC]

Lista numerów