Tajemnica Trójcy Świętej

Nr 13

Chrześcijanie, członkowie Kościoła jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego, wierzą w Boga Ojca, Syna Jego jedynego i Ducha Świętego. 

Kościół jest dziełem Boga, Bóg zaś zawsze działa zgodnie ze swą naturą, to znaczy trynitarnie. Powinno się przeto móc znaleźć w Kościele znamię Boga Trójcy. Kościół daje poznać Boga jako Trójcę, albowiem jest jej dziełem. 

Tylko wiara w Boga Trójcę pozwala zrozumieć tak naprawdę, czym jest Kościół. Trynitarny wymiar świętości eklezjalnej poznaje się po tym, że święty wykonuje dzieła święte, pod wpływem Ducha, ale może to czynić tylko jako uczeń i naśladowca Jezusa. 

W końcu, nie jest przecież uczniem po to, by być tylko uczniem, ale idzie za Kimś, aby dojść do Kogoś; do Ojca, do wzniesienia się ponad ten świat i historię, czyli rzeczywistości obecnej już w tym świecie i w tej właśnie historii.

SPIS TREŚCI

 • „Dostęp do Ojca” u św. Ignacego Antiocheńskiego [Robin Darling Young]
 • „Od Ojca przez Syna w Duchu” [Marie-Odile Boulnois]
 • Filioque a teologia trynitarna [Michel Stavrou]
 • Archi-chrystologia [Michel Henry]
 • Bóg jest Ojcem: trzy ujęcia jednego tematu [Antonio Izquierdo]
 • Bóg Ojciec w Objawieniu chrześcijańskim [bp Guy Bagnard]
 • Bóg Ojciec, prawda objawiona [Jean Galot]
 • Chrustus – Alfa i Omega [Joachim Gnilka]
 • Chrystologia, które nas oddaje Chrystusowi [Pierre Eyt]
 • Chrystus – ośrodkiem kosmosu i historii [Giuseppe Marco Salvati OP]
 • Crystus wczoraj i dziś [Georges Chantraine SJ]
 • Czy można jeszcze napisać życiorys Jezusa [Jacques Bernard]
 • Dramat Boga Ojca [Antonio Maria Sicari]
 • Droga chrystologii współczesnej [Kard. Christoph Schönborn]
 • Droga chrystologii współczesnej [Christoph Schonborn]
 • Duch Święty w Bogu i w świecie [Paolo Martinelli]
 • Duch święty w Kościele Wschodnim [Iso Baumer]
 • Jezus Chrystus – Świadek wierny i prawdomówny (Ap 3,14) [Franciszek Mickiewicz SAC]
 • Jezus: czy to jasne? [Hans Urs von Balthasar]
 • Kościół a Trójca Święta w doktrynie Soboru Watykańskiego II [Francis de Chaignon]
 • Maryja, Duch Święty a świętość [Vladimir Zelinskij]
 • Miejsce „Jezusa historii” w teologii [Roch Kereszty]
 • Miłosierna miłość a ojcostwo Boga [Paolo Martinelli]
 • Monarchia Ojca, porządek pochodzeń, perychoreza: trzy klucze teologiczne do poprawnego wyznawania wiary trynitarnej [Jean-Pierre Batut]
 • Obecność Ducha Świętego w sakramentach [Nicola Bux]
 • Objawienie Ojca w „zwierciadle” liturgii bizantyjskiej [Vladimir Zelinskij]
 • Oglądać oblicze Jezusa w Ziemi Świętej [Nicola Bux]
 • Ojciec a Odkupienie [Alberto Espezel]
 • Osoba ludzka śladem, obrazem i podobieństwem Boga Trójcy [Bertrand de Margerie]
 • Problem osoby [Philippe Cormier]
 • Stworzenie a monoteizm trynitarny [Bernard Pottier]
 • Teksty biblijne mówiące o objawieniu Ojca i o życiu jako o pielgrztymowaniu do domu Ojca [bp Luciano Pacomio]
 • Trynitarna refleksja św. Augustyna [Goulven Madec]
 • Wierzę w Boga Ojca, Pana wszechświata [Henrique de Noronha Galvao]
 • Życiorys Jezusa [PierLuigi Fiorini]

Lista numerów