Duch Odnowiciel

Nr 12

Teologia mówiąca o Duchu Świętym spotyka się z niedostrzegalnym raczej, rzecz dziwna, paradoksem: nie jest rzeczą zrozumiałą samą przez się to, że Duch stanowi temat teologiczny. To jasne, że teologia porusza się w ramach wiary, która się kształtuje „w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”, podobnie zresztą jak doksologia, czyli uwielbienie Ojca, Syna i Ducha, stanowi ostatnie jej słowo. 

Czy jesteśmy jednak upoważnieni mówić w jednakowy sposób o Ojcu, Synu i o Duchu Świętym? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w samym zrozumieniu Objawienia i (nierozerwalnie z nim zespolonego) doświadczenia, jakie człowiek ma odnośnie do Objawienia. Stąd też może się wydawać lekko podejrzana decyzja brania Ducha za przedmiot rozważań. Czy wiara, łącznie z teologią, mówi nam jednakowo, a więc w ten sam sposób, o Duchu, jak o Ojcu i Synu? Czy nasze dojście (w poznawaniu i doświadczaniu) do Niego jest takie samo? Odpowiedź nie powinna być nazbyt szybka, ani tym bardziej pochopna.

SPIS TREŚCI

 • „Ducha nie gaście”: Kościół a „uduchowieni” [Marie-Helene Congourdeau]
 • „Poślę wam innego Obrońcę” [Philippe Cormier]
 • Filioque i dia tou Hyiou u progu trzeciego tysiąclecia [Ks. Jerzy Szymik]
 • Bierzmowanie sakramentem Ducha [Joaquim O. Braganca]
 • Chrześcijańskie życie w Duchu i według Ducha [Gerardo del Pozo Abejon]
 • Duch Święty jako postać kobieca [Lionel Gendron SS]
 • Duch Święty w euchologii mszalnej [Alfred Dyr SAC]
 • Duch Święty w życiu i działalności Ludu Bożego [Marian Kowalczyk SAC]
 • Duch święty w liturgii [Francoise Vinel]
 • Duch, natura, pośredniczenie
 • Dwa hymny do Ducha Świętego: Veni, Creator Spiritus i Veni, Sancte Spiritus [Dom Robert Le Gall]
 • Eschatyczny wymiar obecności Ducha Świętego w ziemskim życiu człowieka [Stanisław Gręś]
 • Joachim z Fiore i era Ducha Świętego [Jose Eduardo Franco]
 • Kairologiczne działanie Ducha Świętego [Bogusław Nadolski]
 • Namaszczenie
 • Niezwykłe dzieła Ducha Świętego [Georges Chantraine SJ]
 • O bierzmowaniu [Jean-Robert Armogathe]
 • O narodzinach duchowych [Jerome de Gramont]
 • O nowy kult Ducha Świętego [Lucjan Balter SAC]
 • O teologię Ducha [Jean-Yves Lacoste]
 • Odnowa charyzmatyczna i nowe wspólnoty: rzeczywistość profetyczna [Etienne Garin SJ]
 • Pawłowe pojęcie charyzmatów [Grzegorz Rafiński]
 • Przybytek Ducha Świętego [Grzegorz M. Bartosik OFMConv]
 • Sakrament Boga-Ducha
 • Sobór Ducha Świętego: apostolska wizja Kościoła [Hans Urs von Balthasar]
 • Wiara Maryi: najwyższy i trwały dar Ducha Świętego [Agnes Cunningham SSCM]
 • Wyłanianie się Ducha Bożego z mroków tajemnicy w pismach Starego i Nowego Testamentu [Franciszek Mickiewicz SAC]

Lista numerów