Bóg bogaty w miłosierdzie

Nr 15

Gdyby pokusić się o wskazanie zasadniczego nurtu w nauczaniu Jana Pawła II, nie byłoby niczym paradoksalnym określenie, iż główną treścią wpisaną w ten niezwykły pontyfikat jest głoszenie światu orędzia o Bogu „bogatym w miłosierdzie”. Papież Polak często i mocno akcentuje fakt pełnego objawienia się Miłosierdzia Bożego w osobie Jezusa Chrystusa. Dopiero bowiem Chrystus – Słowo Boże Wcielone – objawił ludziom tajemnicę Ojca, który jest „bogaty w miłosierdzie”. W Nim to niewidzialne przymioty Boga: Jego potęga i Bóstwo – stają się widzialne dla umysłu (por. Rz 1,20; DiM 2). 

Wśród tych ucieleśnianych przez Chrystusa przymiotów wysuwa się na plan pierwszy właśnie miłosierdzie, i to tak dalece, że Jan Paweł II nie waha się powiedzieć, iż „poniekąd On sam (Chrystus) jest miłosierdziem” (DiM 2). Publikacja została zadedykowana Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II, dziś Słudze Bożemu, który nie tyle wykładał nam „teologię” miłosierdzia, ile wzywał i zapraszał do wpisania w nasze życie wyobraźni miłosierdzia, czyniąc to ponadto w najgłębszym przekonaniu, że „człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich” (DiM 14). To zaproszenie jest dziś szczególnie aktualne!

SPIS TREŚCI

 • „Mów o Moim Miłosierdziu całemu światu” [Patrice Chocholski]
 • „Opus historiae – opus Trinitatis”: Trójca Święta jako Boska Liturgia Miłości w przepływie czasu [Gianluigi Pasquale]
 • Boski dramat z perspektywy Ojca: jak Bóg Ojciec żyje miłością w Trójcy Świętej [Antoine Birot]
 • Boskie atrybuty w świetle nauki o Trójcy Świętej [Carlos Garciá Andrade]
 • Czas i czasy miłosierdzia [Roman Forycki SAC]
 • Dar stygmatów u świętego ojca Pio: nowe wyobrażenie człowieka i Boga [Gianluigi Pasquale]
 • Dlaczego sakramenty są tak ważne w życiu chrześcijańskim? [Giovanni Marcandalli]
 • Duch Święty a bierzmowanie [Paul Mc Partlan]
 • Dziewica Maryja w tajemnicy Bożego Miłosierdzia [Teofil Siudy]
 • Fenomenalność sakramentu: bycie i dar [Jean-Luc Marion]
 • Kościół jako sakrament Bożego Miłosierdzia [Lucjan Balter SAC]
 • Mieć udział w dążeniach Chrystusa [Vinzenzo Battaglia]
 • Miłosierdzie jako przymiot Boga [Mariusz Bernyś]
 • Miłosierne działanie Trójcy Świętej w sakramentach [Nicola Bux]
 • Od zadośćuczynienia do solidarności. Soteriologiczna perspektywa kultu Najświętszego Serca Jezusowego [Leonardo Cappelluti SCJ]
 • Odpust a Boże Miłosierdzie [Bp Rino Fisichella]
 • Ostateczne wydarzenia człowieka a Boże Miłosierdzie [Grzegorz Kucza]
 • Papieskie zawierzenie Miłosierdziu Bożemu w perspektywie ostatecznego spełnienia zbawczej misji Chrystusa i Kościoła [Marian Kowalczyk SAC]
 • Poświęcenie świata Bożemu Miłosierdziu [Lucjan Balter SAC]
 • Spowiedź – sakrament Ojca Miłosierdzia. Profetyczna intuicja Adrienne von Speyr [Jacques Servais]
 • Sprawiedliwość Przymierza [Marc Ouellet]
 • Znaczenie Bożego ojcostwa dla ludzkości [Jean-Pierre Batut]
 • Świadkowie i wzory miłości miłosiernej [Antonio Maria Sicari]
 • Światkowie miłosierdzia [bo Wojciech Ziemba]

Lista numerów