Wierność

Nr 160

Wierność nie jest dzisiaj w modzie. Można by bowiem jej zarzucić, iż zamyka jednostkę w jej dawnych zaangażowaniach, czyni ją hołdownikiem przeszłości, uniemożliwiając jej w konsekwencji otwieranie się na możliwości spowodowane pojawianiem się coraz to nowych sytuacji życiowych. Jednym słowem: wierność byłaby „przeszłościowa”, pozbawiona wyczucia dziejów. Co gorsza: wierność byłaby alienacją wolności i zamknięciem się na tym samym. „Wierne ja” stawałoby się jakby nieugiętym dozorcą osoby przywiązanej do swej obietnicy jak koza do palika.SPIS TREŚCI:

 • Bolesław Sloskans, świadek Baranka [Andre-Marie Jerumanis]
 • Dorothy Day i Ruch Katolickiego Robotnika [Mark i Luise Wick]
 • Dziś i jutro wierności [Laurent Lavaud]
 • Sakramentalno-małżeńska obietnica wierności [Nicola Reali]
 • Siostry w praktykowaniu wierności: Dorothy Day i św. Teresa z Lisieux [Peter Casarella]
 • Wierność arcybpa Antona Vovka, Sługi Bożego [Anton Strukelj]
 • Wierność Bożemu Objawieniu i Tradycji Kościoła [Lucjan Balter SAC]
 • Wierność człowieka Bogu [Bonifacio Honings OCD]
 • Wierność i pamięć Izraela poprzez postacie Abrahama i Izaaka [Jean-Pierre Batut]
 • Wierność kapłańska [Marian Kowalczyk SAC]
 • Wierność: jej pojawienie się i rozrastanie [Miklos Veto]

Lista numerów