DARY DUCHA ŚWIĘTEGO W TEOLOGII ORTODOKSYJNEGO KOŚCIOŁA KOPTYJSKIEGO

KS. GRZEGORZ WOŁOCH

DOI: 10.48224/COM-221-2023-220

Streszczenie
Duch Święty w Ortodoksyjnym Kościele Koptyjskim zajmuje bardzo
ważne miejsce. Teologowie koptyjscy uważają, iż Paraklet jest sam w sobie
darem dla każdego, kto przyjmuje chrzest. Dzięki tej łasce Boga możemy
nazywać naszym Ojcem. Duch Święty uświęca dusze wiernych, aby mogli
stawać się coraz doskonalsi. On uzdalnia ludzi duchowych do wypełniania
obowiązków w życiu codziennym według Bożego zamysłu.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz