Wina i przebaczenie

Nr 201

SPIS TREŚCI

  • Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. [Joseph RATZINGER / BENEDYKT XVI]  
  • Przebacz nam nasze winy. Przebaczenie w świetle Ojcze nasz [Ks. Robert VORHOLT]
  • „Tyś, Jahwe, naszym ojcem, ‘Odkupiciel nasz’ to twoje imię odwieczne”. Izrael prosi o odpuszczenie swoich grzechów [o. Georg BRAULIK OSB]
  • Felix culpa? Zur kulturellen Produktivkraft der Schuld [Mathias BUSCHMEIER]
  • Grzech – Wina – Przebaczenie. Kontury nauki o zbawieniu [Ks. Bertram STUBENRAUCH]
  • Odpuść nam nasze winy. Aspekt trynitarny [o. Piotr LISZKA CMF]
  • Sakramentalne formy odpuszczenia grzechów [Ks. Andrzej RACZYCKI]
  • Pozasakramentalne formy odpuszczenia grzechów [Ks. Kamil RACZYCKI]
  • Usprawiedliwiający wymiar Eucharystii [Ks. Jarosław M. LIPNIAK]

Lista numerów