Piękno

Nr 164

SPIS TREŚCI:

 • Victor Manuel TIRADO SAN JUAN, Człowiek, Piękno i Bóg
 • Mirosław MEJZNER SAC, Pragnienie piękna
 • Stephan van ERP, Objawienie i Piękno
 • Antonio Manuel PEREZ, „Speciosus forma prae filiis hominum”(Ps 44,3, Vulgata) Ukrzyżowany jako paradygmat i paradoks Piękna
 • Stafano PARENTI, Piękno oblicza Jezusa w liturgii bizantyjskiej
 • Ricardo PINERO MORAL, Piękno i sacrum: architektonika sztuki chrześcijańskiej
 • Grzegorz KURP SAC, Non convertuntur? Problem piękna w sporze J.Tischnera z tomizmem
 • Joao DUQUE, Estetyka w erze po-metafizycznej
 • Wojciech SADŁOŃ SAC, Od piękna kobiecości do Boga, który jest Miłością
 • Aldino CAZZAGO, Sztuka i piękno w Doktorze Żywago
 • Ks.Czesław RYCHLICKI, Theokalia –Piękno Boga w ujęciu Karola Klauzy
 • Ks.Lucjan BALTER SAC, Piękno pracy Communio

Lista numerów