Kościół a cyfryzacja

Mirosława KRZYŚCIN

DOI: 10.48224/COM-219-2022-12

Streszczenie


Celem artykułu jest zanalizowanie zjawiska cyfryzacji w Kościele
katolickim w Polsce. Autorka podejmuje w nim próbę oceny stanu wykorzystania narzędzi cyfrowych Kościoła w komunikacji z wiernymi oraz
realizacji tak działań misyjnych, jak i podstawowych czynności administracyjnych. Czy Polski Kościół katolicki ma się czego obawiać w związku
ze zmianą nawyków społecznych, które coraz bardziej powiązane są z wirtualizacją życia codziennego, czy też wręcz przeciwnie: jest to dziedzina,
która stwarza szanse i otwiera nowe możliwości dla naczelnego zadania
Kościoła katolickiego, jakim jest ewangelizacja?

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz