Cyfrowo sprawować Eucharystię? Uwagi liturgiczne do dyskusji w teologii i Kościele

Benedikt KRANEMANN

DOI: 10.48224/COM-219-2022-29

Streszczenie


Podczas pandemii koronawirusa społeczeństwo i Kościół doświadczyły silnej cyfryzacji. Dotarła również do liturgii. Fakt, że liturgia może być
sprawowana w przestrzeni cyfrowej, jest kwestią z zasady rzadko kwestionowaną. Nasuwa się ważne pytanie: czy Eucharystia może być celebrowana również cyfrowo? Artykuł analizuje problemy i opisuje warunki, w jakich cyfrowa Eucharystia mogłaby być możliwa pod względem teologicznym
i rytualnym. Jednocześnie daje do zrozumienia, że dyskusja o liturgiach
w przestrzeni cyfrowej wymaga poszukiwania odpowiednich form.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz