Wprowadzenie

Ks. Jarosław M. LIPNIAK

DOI: 10.48224/COM-219-2022-7


Minęło 30 lat od wynalezienia sieci World Wide Web i niewiele mniej dekady od otwarcia Internetu dla ogółu społeczeństwa. W tym czasie Internet nie tylko doprowadził do rozwoju
komunikacji cyfrowej1, ale zaczął rewolucjonizować ekonomię,
politykę i samo społeczeństwo2. Stolica Apostolska i Kościoły
chrześcijańskie nie stronią od Internetu. Papież Franciszek ma 18
milionów obserwujących na Twitterze. Franciszek przyjął w 2019
roku na audiencji prywatnej szefa Microsoftu, Brada Smitha. Tematem rozmowy były możliwości zastosowania „sztucznej inteligencji dla dobra ogólnego”. Papież podkreślił kwestię utrzymujących się ogromnych różnic w dostępie do digitalizacji. Głównym
powodem spotkania była przyszła współpraca Watykanu z Microsoftem, w ramach której mają być wspierane i wyróżniane
projekty i badania etyczne dotyczące sztucznej inteligencji. Cyfryzacja nie była obca Benedyktowi XVI3, którego można by potkać w czasie sprawowanego pontyfikatu na YouTubie, zaś zainteresowani mogli uzyskać na Facebooku wirtualną pocztówkę z Watykanu. Dodatkowo w czasie i po pandemii koronawirusowej cyfryzacja stała się jednym z szeroko dyskutowanych tematów współczesności. Dotknęła ona bardzo wielu dziedzin życia
i ma wpływ na życie codzienne.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz