Kościół – Ekumenizm – Polityka

Nr 5

Zaprzyjaźniony od wielu lat z H. U. von Balthasarem wybitny teolog-dogmatyk niemiecki, Józef Ratzinger związał się z założonym przez niego pismem od zarania jego dziejów. Pozostał także czynnym członkiem zespołu redakcyjnego niemieckiej wersji Communio będąc już biskupem, a nawet kardynałem. Dopiero z chwilą objęcia funkcji prefekta Kongregacji do Spraw Nauki Wiary musiał – ze wzgledu na powierzone mu przez papieża, Jana Pawła II, oficjalne, ogólnokościelne zadania – zrezygnować z bezpośredniego udziału w pracach redakcji. Nie zmieniło to jednak jego związków z pismem, ani też nie przerwało samej współpracy, choć nadało jej nowy, inny od poprzedniego charakter. Nie zmieniło się to także po decyzji konklawe z 19.04.2005 roku, na którym Kardynał Joseph Ratzinger został wybrany papieżem i jako Ojciec Święty Benedykt XVI pozostaje związany z „Communio” i jego ponadczasowym przesłaniem.

Na szczególne podkreślenie zasługuje przy tym to, że dostrzegane z perspektywy piastowanego urzędu w Kościele problemy kardynał J. Ratzinger traktuje i omawia zawsze jako teolog. Nie narzuca nikomu swych przemyśleń i poglądów, nie przemawia z pozycji męża stanu Kościoła, choć bywa zapraszany na różne kongresy, sympozja czy spotkania właśnie ze względu na pełnione przez siebie funkcje w Kościele; uzasadniając zaś swe wypowiedzi, posługuje się tylko i wyłącznie argumentacją ściśle teologiczną. Nie zawsze jednak odbierają to w ten sposób jego słuchacze i czytelnicy: mąż stanu dominuje w ich odbiorze nad teologiem. I dlatego w swej polemice atakują przeważnie męża stanu, a nie teologa. Kardynał ze swej strony nie daje się zbić z tropu: dyskutuje i odpowiada swym polemistom tylko z pozycji teologa.

Na pierwszym planie rozważań zawartych w tym tomie znajduje się dyskusja o chrześcijańskim ekumeniźmie i staranie o właściwe zaszeregowanie wiary i polityki. Niektóre z włączonych tu prac wywoływały po swym ukazaniu się ożywione dyskusje, do których Autor ustosunkowuje się w uzupełniających uwagach, a częściowo w nowo dołączonych posłowiach. Kardynał, a dziś Ojciec Święty wyraził nadzieję, że dzięki temu uwidoczni się dialogowy charakter tych poszukiwań oraz pragnienie, abyśmy dzięki nim, wzajemnie się słuchając, uczyli się sami coraz to lepiej słuchać Tego, który jest uosobieniem Słowa i Prawdy.

SPIS TREŚCI

 • Biblijne aspekty tematu: wiara a polityka [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Eklezjologia soboru Watykańskiego II [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Eschatologia a utopia [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Europa – dziedzictwo zobowiązuje chrześcijan [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Głoszenie Boga – dzisiaj [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Liturgia i muzyka kościelna [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Luter a jedność Kościołów [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Nowożytne odmiany pojęcia Ludu Bożego [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • O niezbywalności chrześcijaństwa we współczesnym świecie [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Postępy ekumenizmu [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Problem struktury i zadań Synodu Biskupów [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Problemy i nadzieje w dialogu anglikańsko-katolickim [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Prymat papieża a jedność Ludu Bożego [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Sobór Konstantynopolitański I, jego założenia i trwałe znaczenie [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Sumienie w dziejach [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Teolog i mąż stanu. [Lucjan Balter SAC]
 • Teologia a polityka Kościoła [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Trudności w przekazywaniu wiary dzisiaj [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Wolność i więzy w Kościele [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Wolność i wyzwolenie [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Zadanie religii wobec współczesnego kryzysu pokoju i sprawiedliwości [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Zmienne i niezmienne w Kościele [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]

Lista numerów