Kapłaństwo

Nr 3

Jeszcze do niedawna kapłan Chrystusowy wzbudzał żywe zainteresowanie w otaczającym go świecie. Jednych fascynował, innych niepokoił lub drażnił. Trudno też było przejść obok niego obojętnie, wcale go nie zauważając. Rzucał się bowiem ludziom w oczy, stawał na ich drodze, pomagał, doradzał, pytał, towarzyszył w doli i niedoli. Był poniekąd wszędobylski. A wyróżniał go spośród innych ludzi nie sam tylko wygląd zewnętrzny: inny ubiór, sutanna; o jego odmienności i prowokujacej, dla wielu, obecności decydowało przede wszystkim to, co zawierało jego wnętrze: był kimś innym, człowiekiem spośród ludzi i dla ludzi, a zarazem przedstawicielem niewidzialnej dla oka ludzkiego Rzeczywistości, ambasadorem samego Boga w świecie. Nic też dziwnego, że dostawał się często na karty wielkiej światowej literatury. Czyż zresztą można było go pominąć, skoro chciało się wiernie odmalować jakieś konkretne sceny z życia świata chrześcijańskiego?
Ostatnio dokonało się jednak coś więcej. Oto ten prosty, zwyczajny kapłan stał się głónym bohaterem niejednej, znanej, głośnej i chętnie czytanej pozycji książkowej. Dlaczego tacy autorzy, jak Chesterton, Bernanos, Mauriac, Cronin, Marshall, Coccioli – by wymienić tylko niektóre nazwiska, tak chętnie nim się zajmowali? I dlaczego ich dzieła cieszyły się tak wielką popularnością i były wprost rozchwytywane? Odpowiedź jest chyba prosta: jednym i drugim, autorom i czytelnikom chodziło o odkrycie, o głębsze poznanie „tajemnicy” tego zwyczajnego, a przecież tak niezwykłego człowieka, jakim jest kapłan Chrystusowy.

SPIS TREŚCI

 • „Dam wam pasterzy według mego serca” (Jr 3,15) [Kard. Jean-Marie Lustiger]
 • Virtus in infirmitate: Władza Kościoła [Bp Peter Henrici]
 • Aktualizacja kapłaństwa w Kościele [Ks. Andrzej Spurgjasz]
 • Aktualność problematyki kapłaństwa w Kościele i w świecie współczesnym [Lucjan Balter SAC]
 • Autorytet biskupa [Jean Duchesne]
 • Biskupstwo i prezbiterat w Lumen gentium [Gianfranco Ghirlanda]
 • Charakter kapłański [Marie-Joseph le Guillou]
 • Człowiek Boży (Homo Dei) [Jean-Guy Page]
 • Dlaczego biskupi mają być posłuszni Duchowi Świętemu [Antonio Maria Sicari]
 • Dwa kapłaństwa [Jean Duchesne]
 • Dzień dzisiejszy i przyszłość prezbiteriatu w Kościele [Mozaz Jose Maria Diaz]
 • Funkcja Apostołów a osoba Jezusa [Gustave Martelet]
 • Funkcja kapłana w Ofierze eucharystycznej: in persona Christi i in persona Ecclesiae [Jan Ambaum]
 • Głoszenie prawdy o Chrystusie przez Lud kapłański integralnym warunkiem dynamicznego rozwoju wspólnoty Kościoła [Ks. Kazimierz Więsyk]
 • Hierarchia i wspólnota: Podstawy władzy w początkach Kościoła [Claude Dagens]
 • Kapłan w II wieku [Adalbert-Gautier Hamman]
 • Kapłan, którego szukam [Hans Urs von Balthasar]
 • Kapłaństwo Chrystusa [Antonio Maria Sicari]
 • Kim jest biskup? Właściwy kształt i zniekształcenia posługi biskupiej [Olegario Gonzalez de Cardedal]
 • Kościół i kapłaństwo [John Wright]
 • Nauka Kościoła o Sacramentum ordinis. [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Niełaski czy łaska autorytetu biskupiego? [Georges Chantraine SJ]
 • Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II [Jean Galot]
 • Posługa apostolska w rozwijającym się społeczeństwie [Stefaan van Calster]
 • Powierzanie urzędu w dzisiejszym Kościele [Bp Karl Lehmann]
 • Prezbiteriat jako apostolski sposób życia [Antonio Bravo]
 • Przewodzić wspólnocie [Bp Renato Corti]
 • Struktura i charakter władzy w Kościele [Eugenio Corecco]
 • Tożsamość kapłana [Jan Ambaum]
 • Trójstopniowość sakrmentu święceń [Jacek Nowak]
 • Władza charyzmatyczna a władza instytucjonalna. Model Kościoła pierwotnego [Hubert le Bourdelles]
 • Zwyczajny ksiądz, ten niezrozumiany [Andre Manaranche]
 • Święcenia w Listach pasterskich [Jerome Quinn]

Lista numerów