Eucharystia

Nr 1

SPIS TREŚCI

 • „To czyńcie na moją pamiątkę” (Ofiara Chrystusowa i ofiara wiernych) [Bp Peter Henrici]
 • Celebrowanie Eucharystii a modlitwa w Duchu [O. Louis Bouyer]
 • Chrystologiczny wymiar Eucharystii [Giuseppe Colombo]
 • Eucharystia – ofiara Chrystusa, Kościoła i ludzkości [Antonio Maria Sicari]
 • Eucharystia jako obecność eschatologiczna [William J. Hill]
 • Eucharystia źródłem i istotą życia chrześcijańskiego [Michel Sales]
 • Jedność Eucharystii i wielość jej aspektów [Kard. Walter Kasper]
 • Komunia w ofierze eucharystycznej [Sebastiao Faria]
 • Komunia św. zacieśnieniem więzi człowieka ze Zbawicielem [Józef Czachor]
 • Kościół i Eucharystia w świetle Trójcy Świętej [Liverij Voronov]
 • Kościół lokalny i Eucharystia [Jean-Guy Page]
 • Kościół lokalny jako wspólnota eucharystyczna [Jean-Miguel Garrigues]
 • Liturgia jako działanie wspólnotowe; celebracja Eucharystii po Soborze Watykańskim II [Luis Maldonado]
 • Modlitwa osobista w sprawowaniu Eucharystii [Bp Karl Lehmann]
 • Obecność i dar [Jean-Luc Marion]
 • Od liturgii żydowskiej do liturgii chrześcijańskiej [O. Louis Bouyer]
 • Od Ostatniej Wieczerzy do ofiary Kościoła [Hans Urs von Balthasar]
 • Ostatnia Wieczerza a Eucharystia Kościoła (forma i treść liturgii eucharystycznej) [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Ostatnia Wieczerza. Jej kontekst i wymiar wielkanocny [Bernardo Bonifaciodos Santos]
 • Posługa przewodniczenia [Albert Chapelle]
 • Sakrament jedności [Michel Sales]
 • Sakrament społeczności braterskiej [Rene Coste]
 • Struktura celebracji liturgicznej [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Struktura Modlitwy Eucharystycznej [Joaquim O. Braganca]
 • Szczęśliwi zaproszeni na Ucztę Baranka [Guy Bédouelle]
 • Tajemnica „rzeczywistej obecności” Chrystusa w Eucharystii [Jean Guitton]
 • Tajemnica Eucharystii w aspekcie eschatologii [Franciszek Dylus]
 • Uobecnienie się Chrystusa podczas sprawowania Eucharystii [Everett A. Diederich]
 • Z myślą o Kongresie [Lucjan Balter SAC]
 • Zadośćuczynienie za grzechy w wymiarze świeckim, kultycznym i eucharystycznym [Adrian Schenker]
 • Zapowiedź Eucharystii w Starym Testamencie [Antonio Maria Sicari]

Lista numerów