Realizm sakramentalny w erze po Gutenbergu: chrześcijaństwo w wieku post-cyfrowym

Johannes HOFF

DOI: 10.48224/COM-219-2022-76

Streszczenie
W ostatnich stuleciach nasz współczesny świat oscylował między wiarą w rozczarowane strategie biurokratycznej kontroli i inwigilacji, a świętowaniem obrazoburczych pęknięć, które miały zachować nasze poczucie wolności i godności. Jednak równowaga między tymi biegunami przestała
być zachowana po przełomie tysiąclecia. Podczas gdy obsesja kontrolą
uwolniła skoordynowane wysiłki mające na celu zastąpienie naszej rzekomo irracjonalnej inteligencji sztuczną inteligencją technologii cyfrowych,
wdrożenie technologii ICT w nasze codzienne życie osłabiło obrazoburcze przekonanie, że artefakty są tylko narzędziami. Nasze smartfony
mają swoje własne „magiczne życie” – czy to poprzez umożliwienie nam
życia, które doceniamy, czy też poprzez popychanie nas w kierunku życia,
którego nie znosimy. Następujący esej będzie omawiał kwestię, na ile podstawowe założenia religii konfesyjnych ery post-reformacyjnej odwracają
naszą uwagę od tego wyzwania.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz