Tajemnica Odkupienia

Nr 11

Okl1

Życie na ziemi, dzięki realizowanemu na co dzień powołaniu każdego bez wyjątku człowieka do świętości, jest początkiem nieba: „w nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni” (Rz 8,24). Dzięki czynnemu włączaniu się w zbawczy proces Boga, człowiek „wkracza w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6,4) i może ufać, że będzie złączony z Chrystusem w jedno przez podobne zmartwychwstanie (Rz 6,5).
Twierdzenia o powszechności rozdawnictwa łask uświadomiły nam, ż „nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Razem też wskrzesił i razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby a nadchodzących wiekach przemozne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,5-6). 

Skoro Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, a Chrystus zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem, to można ufać, że w punkcie dojścia historii zbawienia do kresu, spełnią się słowa Apostoła Narodów: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 13,28), który na koniec pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc i przekaże królowanie Bogu i Ojcu, aby Bóg był „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,24.28).

SPIS TREŚCI

 • „Cały Izrael będzie zbawiony” (Rz 11,26) [Jacques-Marcel Dubois OP]
 • Auto-anastasis. Samo-powstanie Jezusa z martwych [Geronimo Walker Cruchaga]
 • Absolutny charakter chrześcijaństwa [Leo Scheffczyk]
 • Aktualność „sądu” w Ewangelii Janowej [Bento Silva Santos OSB]
 • Bóg pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni (por. 1 Tm 2,4) [Marian Kowalczyk SAC]
 • Bóg Wyzwoliciel [Javier Garcia]
 • Darmowość odkupienia/usprawiedliwienia u św. Pawła [Manuel Isidro Alves]
 • Grzech, zbawienie, przebóstwienie. Ujęcie prawosławne [Placide Deseille]
 • Integralna wizja tajemnicy Odkupienia [Ks. Leszek Jędrzejewski SAC]
 • Jak Jezus tłumaczył swoją śmierć? [Joaquim Losada Espinosa SJ]
 • Jezus Chrystus dzisiaj [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Karykatura Króla. Polityczny sens śmierci Jezusa [David Kapkin]
 • Kościół jako powszechny sakrament zbawienia [Michael Figura]
 • Krzyż chrystusa i krzyż chrześcijanina według św. Pawła [Federico Pastor Ramos SJ]
 • Maryja „pierwsza odkupiona” w nauczaniu u Jana Pawła II [Carlos I. Gonzalez]
 • Obietnica i przygotowanie zbawienia w Starym Testamencie [Adalbert Rebić]
 • Odkupieńcza śmierć? [Mirosław Mejzner SAC]
 • Sobór Chalcedoński a istotne kwestie chrystologii dzisiejszej [Olegario Gonzalez de Cardedal]
 • Tajemnica Odkupienia i jej reperkusje w życiu chrześcijanina w świetle hymnu o pierwszeństwie Chrystusa [Jan Łach]
 • Tajemnica Odkupienia w euchologii mniejszej mszału [Alfred Dyr SAC]
 • Wiara w zmartwychwstanie i jej implikacje w życiu chrześcijanina [Stefaan van Calster]
 • Współczesne dyskusje wokół tajemnicy Chrystusa [Andres Torres Queiruga]
 • Wyzwalająca moc prawdy (Chrystusa) [Bp Bonaventura Kloppenburg OFM]
 • Zbawcza służba Maryi (por. RM 41) [Grzegorz M. Bartosik OFMConv]
 • Zbawczy sens Wcielenia w świetle formuły admirabile commercium [Ks. Tadeusz Dola]
 • Zmartwychwstanie Chrystusa w teologii współczesnej [Salvador Pie]
 • Zmartwychwstanie-Eucharystia-Zmartwychwstanie [Antonio Maria Sicari]
 • Znak krzyża [Xabier Pikaza]
 • Życie rodzi się tylko ze śmierci [Jean-Guy Page]

Lista numerów