Duchowość chrześcijańska

Nr 10

Żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, w którym dokonują się szybko wielkie zmiany. Ongiś wszystko było na ogół jednorodne, zorganizowane zgodnie z chrześcijańską koncepcją życia, Kościół zaś stanowił część integrującą całość. Obecnie sytuacja jest inna. Współżycie ludzkie organizuje się na podstawie nowych wartości: postęp naukowy, techniczny i ekonomiczny. Wiedza, poznanie, komunikacja oraz konfrontacja kultur – rozszerzają się po całym świecie i przenikają nawzajem.
Pojęcie „duchowość” ma swój rdzeń i korzeń w „duchu”, a więc w tchnieniu, wietrze, fali. Duch zaś oznacza życie pod działaniem Boga Stwórcy. Duch nie jest i nie może byćprzeciwstawiany materii, albowiem w nią się wciela i stara się ją wypełnić. Duch oznacza też życiodajne tchnienie Boga, otwarcie się Boga na swój zamysł, przezwyciężenie egoizmu ludzkiego. I to właśnie ożywianie Duchem Jezusa stanowi zasadniczy sens pojęcia duchowości chrześcijańskiej.
Duchowość nie jest jednak jakimś urojeniem, ale przemianą naszej osobowości i naszego działania, dokonaną przez Ducha Jezusa. Kiedy zaś się mówi o życiu wewnętrznym, nie oznacza to wcale zagłębiania się w czyjąś intymność; chodzi bowiem o najgłębszy rdzeń podtrzymujący całe życie. Duchowość chrześcijańska rodzi się z osobistego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie, w Duchu przekazanym przez Niego Kościołowi. Jest spotkaniem, ale i rozmową. Nie polega także na ucieczce od świata, ale na kontemplacji w działaniu.
Prowokowanie do stawiania pytań, do poszukiwania sensu, do wzajemnego spotykania się, do otwarcia się na społeczność, do przyjęcia Boga, do dzielenia się swą wiarą we wspólnocie, do publicznego jej wyznawania – oto postawy pozwalające przezwyciężyć wieloznaczność i wychować istotę ludzką do duchowości wcielonej w nasze czasy.

SPIS TREŚCI

 • Benedyktyński model życia chrześcijańskiego [Juan Javier Flores OSB]
 • Bóg jest Miłością. Przyczynek do odnowy teologii miłości i ducha miłosierdzia jako elementu istotnego w duchowości chrześcijańskiej [Bp Javier Lozano Barragan]
 • Bóg w książce Jana Pawła II: Przekroczyć próg nadziei [Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI, papież)]
 • Boskie tchnienia: duchowość benedyktyńska, dominikańska, franciszkańska, karmelitańska i ignacjańska [Dario Raposo]
 • Co to jest duchowość? [Luis Rocha e Melo]
 • Duchowość czy życie chrześcijańskie w Duchu? [Olivier Boulnois]
 • Duchowość eucharystyczna [Alfred Dyr SAC]
 • Duchowość ignacjańska: „pomóc duszom” [Pascual Cebollada SJ]
 • Duchowość kapłańska: Chrystus eucharystyczny źródłem Communio Kościoła i miarą godności osoby kapłana [Jan Koperek CP]
 • Duchowość w dzisiejszym świecie [Aderito Gomes Barbosa]
 • Edyta Stein – postać naszego stulecia [Carlos Castro]
 • Luter i św. Ignacy. O miejscu jednostki we wspólnocie Kościoła [Abp Paul Josef Cordes]
 • Maryja a duchowość chrześcijańska [Bp Jose D. Policarpo]
 • Modlitwa a mistyka [Jean Hendrik Walgrave OP]
 • Młodzież a duchowość [Peter Stilwell]
 • Naśladowanie Chrystusa jako przebywanie w Trójcy Świętej według Ewangelii Janowej [Piero Coda]
 • Od zadufania typowego dla wieży Babel do łaski Pięćdziesiątnicy. Duchowość chrześcijańska między modą i ciągłością [Jesus Sanz OFM]
 • Pismo święte jako fundament modlitwy chrześcijańskiej [Antonio Maria Sicari]
 • Powszechne powołanie do świętości w Kościele [Gustave Thils]
 • Różnorodność i komplementarność stanów życia w Kościele [Antonio Maria Sicari]
 • Trynitarny wymiar pobożności eucharystycznej [Lucjan Balter SAC]
 • Zasadnicze zręby duchowości pallotyńskiej [Seamus Freeman SAC]
 • Środowisko Kościelne: kto powinien patronować drodze duchowej? [Georges Chantraine SJ]
 • Święci: waleczni wierzący [Claude Dagens]
 • Święta Teresa z Avili: doświadczenie mistyczne w obronie dogmatu [Antonio Maria Sicari]
 • Świętość jako cel i kres rozwoju duchowego [Lucjan Balter SAC]
 • Życie w Duchu w Pismach Pawłowych [Norbert Baumert SJ]

Lista numerów