Pójdź za mną

Nr 149

Kto słyszy o życiu poświęconym Bogu, ten spontanicznie myśli o pewnych ludziach, którzy poświęcili swoje życie w sposób szczególny Bogu przez śluby lub przyrzeczenia.

W rzeczy samej jednak życie każdego człowieka ochrzczonego zostaje już przez chrzest poświęcone w sposób szczególny Bogu. To poświęcenie przypieczętowuje potem sakrament bierzmowania, otwierając je zarazem na misję, posłannictwo. Poświęcenie się Bogu przez śluby lub przyrzeczenia stanowi zatem tylko rozwinięcie tego podstawowego poświęcenia chrzcielnego – prawda, którą przypominają wciąż od dziesięcioleci papieskie dokumenty dedykowane życiu zakonnemu.

SPIS TREŚCI

 • „W sercu Kościoła, mej Matki, będę miłością” [BP Guy Gaucher]
 • Naśladowanie Mistrza w działalności Jezusa i św. Pawła [Franciszek Mickiewicz SAC]
 • Ojcowie pustyni dzisiaj [Gisbert Greshake]
 • Poświęcone Bogu życie we wspólnocie Kościoła [Bp Peter Henrici]
 • Rady ewangeliczne a całkowity dar z siebie [Jacques Servais]
 • Rady ewangeliczne jako objawienie „człowieka pierwotnego” [Antonio Maria Sicari]
 • Robert Schuman [Victor Conzemius]
 • Wspólnota chrześcijańska a stany życia: refleksja nad antropologicznym znaczeniem dziewictwa i małżeństwa [David S. Crawford]
 • Znaczenie powołania w odkrywaniu istoty człowieczeństwa. Aspekt biblijno-teologiczny [Dariusz Adamczyk]
 • Życie eklezjalne i ewangeliczna wolność [Guy Bédouelle]
 • Życie zakonne a charyzmat Założyciela [Jesus Castellano Cervera OCD]

Lista numerów