Być chrześcijaninem dzisiaj

Nr 141

Chrystus porównał królestwo Boże do winnicy, do nasienia stającego się drzewem. Żeby wejść do tego królestwa, trzeba brać udział w jego życiu. Już nie można pojmować naśladowania Chrystusa jako czegoś utrwalonego,statycznego. Miłość, którą Syn Boży przyszedł objawić ludziom, zachęca ich, aby w swoim codziennym życiu dostrzegli powołanie, zadanie, które – oświetlone przez tę miłość – może stać się wspaniałe, choćby było samo w sobie najbardziej banalne.

Takie rozumienie chrześcijańskiej moralności szuka stale nowych dziedzin życia, aby je przekształcić przez miłość, przez niewyczerpane miłosierdzie.

Życie Ludzkie jest wspaniałym darem. Jest wielką przygodą. Równocześnie życie to stawia przed każdym z nas zadania do spełnienia. Przyjmując je jako dar i odpowiadając w miłości nacodzienne zapytania, człowiek może je wygrać. Wtedy, sądząc po ludzku, życie jest udane. 

Aby jednak było ono udane, trzeba zapłacić cenę. I codzienność będzie nam uświadamiała, jaką cenę musimy płacić za dar powołania i wybrania.

SPIS TREŚCI

  • „We wszystkim odnajdywać Boga” [Jacques Servais]
  • Duc in altum – Kościół w trzecim tysiącleciu [Leo Scheffczyk]
  • Chrześcijanie i „metalowcy” [Robert Culat]
  • Chrześcijanin we współczesnej misji Kościoła [Ks. Jacek Neumann]
  • Co nowego? – Średniowiecze! [Olivier Boulnois]
  • Czy chrześcijanin ma jeszcze przyszłość? [Bp Kurt Koch]
  • Ewangelia jako potwierdzenie wszystkich praw człowieka [Walther Ruspi]
  • Uczeni i wierzący [Elio Gentili]
  • Udane życie chrześcijanina [Paweł Góralczyk SAC]
  • Życie chrześcijańskie dzisiaj [Mario de Franca Miranda SJ]

Lista numerów