Czy Bóg cierpi?

Nr 140

Człowiek doznaje na tej ziemi wielorakich cierpień i od wczesnych lat życia się uczy, czym jest ból, tak fizyczny jak psychiczny. Cierpienie i ból odbiera jako zło. Tymczasem w naszych rozważaniach paradoksalnie pytamy o cierpienie już nie człowieka, a samego Boga!

„Wszelkie przygodne „uniżenia się” Boga w ekonomii zbawienia zawierają sie od zawsze i zostają „przekroczone” w odwiecznym wydarzeniu Miłości” (H.U. von Balthasar)

Nikt nie powienien podejmować kwestii cierpienia Boga bez swoistego lęku. Skoro jednak, pomimo tylu niebezpieczeństw, trzeba się zdobyć na jakieś słowo, wsłuchajmy się w refleksję patrystyczną, pochodzącą od Orygenesa:
„Litując się nad rodzajem ludzkim (Zbawiciel) zstąpił na ziemię, a doznał naszych wzruszeń, zanim poniósł męke na krzyżu i zechciał przyjąć nasze ciało. Gdyby bowiem się nie wzruszył, nie wkroczyłby w ludzkie życie. Najpierw doznał wzruszenia, a potem zstąpił i pozwolił się ujrzeć.

Czym jest owo wzruszenie, którego doznał z naszego powodu? Jest to wzruszenie miłości (passio caritatis). Jakie więc jest to cierpienie, którego Bóg doznaje? Orygenes mógł odpowiedzieć: Passio caritatis.

SPIS TREŚCI

  • „Wola Pańska spełni się przez Niego” (Iz 53,10). Sługa Jahwe a cierpienie Jezusa [Christoph Dohmen]
  • Cierpienie Boga [Adam Smólski]
  • Cierpienie Boga w teologii Ojców Kościoła [Michael Figura]
  • Cierpiący Ojciec? Nowsze sugestie i propozycja H. U. von Balthasara w kwestii cierpienia Boga [Jean-Pierre Batut]
  • Czy Bóg cierpi? – wprowadzenie
  • Kiedy Bóg także cierpi. Refleksje nad cierpieniem [Joaquim Cerqueira Goncalves OFM]
  • Litość jako cierpienie miłości [Emmanuel Housset]
  • Otwarta miłość. Cierpienie Boga w trynitarno-chrystologicznej interpretacji Hansa Ursa von Balthasara [Ks. Stanisław Mycek]
  • Prawo litości. Idiota Fiodora Dostojewskiego a problem cierpienia Boga [Holger Zaborowski]
  • Tajemnica Bożego cierpienia [Xavier Tilliette]

Lista numerów