Tajemnica wcielenia

Nr 139

Mistyka Wcielenia jest ową formą myślenia i odczuwania, mającąna celu doświadczenie jedności człowieka z Bogiem, która w chrześcijaństwie wykształciła się pierwotnie w spojrzeniu na Wcielenie i człowieczeństwo Boga, jako centralna przez całe wieki treść chrześcijańskiej duchowości. 

Postać Jezusa Chrystusa stanowi przy tym dla chrześcijan symbol możliwej i osiągalnej jedności człowieka z Bogiem; tak jak w postaci Zbawiciela i Pośrednika – Jezusa Chrystusa – człowiek i Bóg stali się jednością, tak też człowiek powinien tęsknić do jedności z Bogiem i mieć na nią nadzieję. 

Stąd patrystyczna formuła brzmi: Bóg stał się człowiekiem, ażeby człowiek mógł stać się Bogiem.

SPIS TREŚCI

 • Bóg w sercu chrześcijanina: tajemnica coraz bliższej obecności [Paolo Martinelli]
 • Ekumeniczny wymiar Wcielenia jako początku paschalnego misterium Jezusa Chrystusa [Elżbieta Dąbrowska]
 • Mistyka Wcielenia [Alois M. Haas]
 • Mądrość we własnej Osobie, czyli jak Trójca dała na Siebie czekać [Philippe Vallin CO]
 • O niebezpieczeństwie mieszania pasterzy z magami: dwa opisy jako dwa sposoby pojmowania wcielenia [Regis Burnet]
 • Podstawowe punkty teologicznego wizerunku Chrystusa [Heinrich Pfeiffer]
 • Rola Maryi we Wcieleniu [Jacques Servais]
 • Teologia wcielenia Słowa w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego [Jolanta Ewartowska]
 • Wcielenie a nasze wszczepienie w Chrystusa [Alberto Espezel]
 • Wcielenie a Pascha. Dzieje Jezusa w świetle Ewangelii Jana [Thomas Soding]
 • Wcielenie pełnią stworzenia [Anton Štrukelj]
 • Wolność ucieleśniona [Paweł Góralczyk SAC]

Lista numerów