Tajemnica Ojca

Nr 110

Możemy stwierdzić z całą pewnością, że coraz to bardziej się odczuwa nieobecność Boga Ojca w świadomości chrześcijan. Wielkie rzesze chrześcijan nie znają już Ojca. 

Automatycznie wypowiadamy słowa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, znacząc się znakiem krzyża, niewielu jednak uświadamia sobie wagę i znaczenie tych słów.

Na świat bez ojców – a na skutek tego oddalony także od Boga – powinniśmy odpowiedzieć zdecydowaną odnową ojcowskiego stylu bycia i działania na wszystkich płaszczyznach.

SPIS TREŚCI

 • „Bóg Ojciec wszechmogący” [Jean-Pierre Batut]
 • „Ojcze nasz, któryś jest w niebie…” [Christine Point]
 • Bóg Ojciec [Georges Chantraine SJ]
 • Bóg Ojciec jako starzec w chrześcijańskiej sztuce Zachodu [François Boespflug OP]
 • Bóg Ojciec w Czwartym Świecie [Wessel Verdonk]
 • Bóg Ojciec w świecie bez ojców [Ks. Hermán Alessandri]
 • Czy Bóg Ojciec jest mężczyzną? [Rémi Brague]
 • Człowiek jako ucieleśniony obraz Boga [Francis Martin]
 • Modlić się z zachowaniem dystansu wobec Ojca [Jean-Luc Marion]
 • Moja droga z partii do Ojca [Lucien Barnier]
 • Pan Izraela i Ojciec Jezusa Chrystusa [Yves Simoens SJ]
 • Rola Ojca [O. Rafael Fernández]

Lista numerów