Nie kradnij

Nr 109

W dobie dość powszechnego i niebezpiecznego kwestionowania normy dotyczącej własności, wydaje się koniecznym prowadzenie badań teologicznomoralnych na ten temat. Bardzo liczne mogą być wykroczenia przeciw własności, a wykraczający nie zawsze mają świadomość, że wszystkie one łamią generalnie zasadę sprawiedliwości.

Podobnie jak zakaz zabijania, zawarty w poprzednim przykazaniu, również zakaz kradzieży zdaje się mieć charakter powszechny i niepodważalny, albowiem stanowi warunek istnienia społeczeństwa jako takiego.

Pierwszy w roku 1999 zeszyt „Communio” skłania do refleksji nad siódmym przykazaniem.

SPIS TREŚCI

 • „Kradzież pozorna” w kontekście wielkich niesprawiedliwości społecznych [Paweł Góralczyk SAC]
 • „Siódme: nie kradnij” w handlu międzynarodowym [Simona Beretta]
 • „Siódme: nie kradnij” w handlu międzynarodowym [Mario A. Maggioni]
 • „Siódme: nie kradnij” w handlu międzynarodowym [Lanfranco Senn]
 • Dobroczyńcy i złodzieje [Lucjan Balter SAC]
 • Kradzież indywidualna i społeczna [Bp Fernando Charrier]
 • Kradzież rzeczywista a kradzież pozorna [Ks. Stanisław Skobel]
 • O chleb dla każdego [Jean Gabriel]
 • Okradanie dzieci [PierLuigi Fiorini]
 • Potępienie kradzieży a miłość do złodzieja [Vincent Carraud]
 • Problem posiadania majątku w wypowiedziach Jezusa i tradycji nowotestamentalnej [Heinz Giesen CSSR]
 • Problem praw autorskich w kotekście niesprawiedliwego podziału dóbr w skali globalnej [Zbigniew Sareło SAC]

Lista numerów