Dar nadziei

Nr 101

„Świat współczesny jest światem szczególnie żywo i glęboko doświadczalnej nadziei. O nadziei mówi się dziś wszędzie: powołuje się na nią nauka i technika, do nadziei apelują politycy; najważniejsze filozofie, które starają się dzisiaj modelować ludzką rzeczywistość, są filozofiami nadziei…” – pisze ks. Paweł Góralczyk SAC w artykule „Rozpacz, obawa, deprsja… Choroba czy grzech?” 

„Idea nadziei stanowi wielowymiarowe pojęcie, w którym da się dostrzec wiele różnych znaczeń i odcieni. Można więc wyodrębnić nadzieję na osiągnięcie sukcesu, jak również – na głębszej płaszczyźnie – stan oczekiwania na wypełnienie się pragnień. W znaczeniu religijnym, nadzieja jest poruszeniem duszy, w którym stawiamy pod znakiem zapytania teraźniejszość i wysiłki zmierzające do osiągnięcia sukcesu, aby bardziej się nastawić na oczekiwanie jakiegoś przedmiotu lub stanu, który – jak sobie uświadamiamy – może być wyłącznie darem…” – pisze Ignace Verhack w artukule „Znaczenie nadziei dla naszych czasów”

SPIS TREŚCI

 • Abraham a nadzieja ludu żydowskiego [Joao Lourenco]
 • Elementy chrystologii w teologicznoliterackim wymiarze twórczości Czesława Miłosza [Ks. Jerzy Szymik]
 • Komunia, powszechność i apokatastaza: nadzieja dla wszystkich? [Jacques Servais]
 • Nadzieja na życie wieczne osób konsekrowanych [Bruno Secondin]
 • Nadzieja w obliczu śmierci [Philippe Cormier]
 • Nadzieja w Piśmie świętym [Rodriguez A. Carmona]
 • Nadzieja zawieść nie może [Anton Štrukelj]
 • Poza zasłoną [Xavier Tilliette]
 • Rozpacz, obawa, depresja… [Paweł Góralczyk SAC]
 • Upragniony Chrystus – oczekiwanie Abrahama oraz nadzieja narodu żydowskiego [Gianfranco Ravasi]
 • Znaczenie nadziei dla naszych czasów [Ignace Verhack]

Lista numerów