Posługiwania kościelne

Nr 99

„Idąc po lini wskazań Soboru Watykańskiego II, Kodeks Prawa kanonicznego w kanonie 145 wprowadził nowe pojęcie urzędu kościelnego („officium ecclesiasticum”). 

To nowe określenie umożliwia nazwanie urzędami kościelnymi także różnych funkcji, które są dostępne dla świeckich. 

Zastosowanie nowej terminologii wpłynęło też na nową postawę duszpasterską i ułatwiło rozwiązania prawne, które lepiej odpowiadają teologicznemu faktowi równości wszystkich wiernych (KK 32 b, c) oraz ich powołania do czynnego uczestnictwa w sprawowaniu potrójnego urzędu Chrystusa (KK 31)” – pisze Peter Erdö w artykule „„Sacra Ministeria” a publiczne funkcje w Kościele”

SPIS TREŚCI

 • „Sacra ministeria” a publiczne funkcje w Kościele [Peter Erdo]
 • Diakoni w Kościele [Joseph Dore]
 • Duszpasterskie posługi i urzędy [Peter Kramer]
 • Instytucja i charyzmat kapłaństwa hierarchicznego [Benedetto Testa]
 • Kościół jako system otwarty [Heinz Schurmann]
 • Myśli o kapłaństwie kobiet [Hans Urs von Balthasar]
 • Niewierzący w Kościele [Jan Pałyga]
 • Posługiwanie świeckich w Kościele
 • Powstanie i teologiczne uzasadnienie kościelnych urzędów w starożytnym Kościele [Ernst Dassmann]
 • Refleksje na temat diakonatu kobiet [Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz]
 • Różnorodność służby: laik – diakon – ksiądz [Leo Scheffczyk]

Lista numerów