Czcij ojca i matkę

Nr 91

Jan Paweł II w swym Liście do Rodzin, opublikowanym z okazji Roku Rodziny 1994, pisał: „Jeżeli czwarte przykazanie wymaga tej czci dla ojców i matek, wymaga jej także ze względu na dobro rodziny – to równocześnie, ze względu na to samo dobro, stawia też wymagania rodzicom. Rodzice – zdaje się im przypominać Boże przykazanie – postępujcie tak, aby zasłużyć na cześć (i miłość) ze strony Waszych dzieci! Nie pozostawiajcie Bożego wymagania czci dla Wasw <>! Chodzi więc ostatecznie o cześć, która jest wzajemna. Przykazanie <> pośrednio mówi rodzicom: Czcijcie Wasze dzieci, synów i córki”.
Nietrudno będzie wydobyć z różnorodnych kultur słowa nawołujące do okazania czci rodzicom, szcunku – ludziom starym, uznania – mędrcom, a wdzięczności – dobroczyńcom. Jednakże radykalność, z jaką stawia się dziś niektóre problemy brutalnie wdzierające się do życia wszystkich, nie ma względu na zagadnienia, które na pierwszy rzut oka – zdają się umykać inkwizycjom uważanym za niegodne szcunku. Pojawia się na tym tle pytanie: dlaczego ja, który nie decydowałem o swoim przyjściu na świat, muszę kochać tych, którzy dali mi życie? Czy ten, kto mnie wybrał, może domagać się z zasady wzajemności za dar, który – wręcz przeciwnie – mógłbym z chęcią odrzucić?
W stosunku rodziców do dzieci nie może mieć miejsca jakakolwiek forma przywłaszczenia: dzieci nie są dla nich urzeczywistnieniem dawnych snów, nie są wypełnieniem snutych z czułością planów czy też „arcydziełem” namiętnych projektów na przyszłość. tym bardziej nie są klejnotami na pokaz. Nie są zatem swego rodzaju personelem służącym otoczeniu, lecz przeciwnie: uprzywilejowanymi i godnymi szcunku podmiotami prawa, które rodzice powinni uznać z troskliwą miłośćią: prawa do uzyskania bezinteresownej pomocy w osiągnięciu dojrzałej osobowości.

SPIS TREŚCI

  • „Czcij ojca i matkę” a spotkanie między pokoleniami [Lino Baracco]
  • „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Teologiczne orędzie Rdz 1 [Francis Martin]
  • Cześć ojca i matki w przypadku adopcji [Maria Luisa Eiro Cesar das Neves]
  • Honor bycia ojcem i matką: boskie przykazanie dotyczące historii pokoleń według tradycji rabinistycznej [Aleksander Abraham Winogradsky]
  • Honor stawania się dzieckiem, czyli: co oznacza „Czcij ojca swego i matkę swoją” [Michel Sales]
  • Okazywanie czci dzieciom [Mario Cattaneo]
  • Przejście miłości. Promieniowania ojcostwa Karola Wojtyły [Kenneth L. Schmitz]
  • Sens czwartego przykazania i historia jego interpretacji [Julián Carrón]
  • Zadanie rodziców w rozwoju dzieci i młodzieży [Cristina de sa Carvalho]

Lista numerów