Wychowanie chrześcijańskie a cyfryzacja

Katarzyna HALKOWICZ

DOI: 10.48224/COM-219-2022-59

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu było ukazanie trudnego zadania, jakim
jest wychowanie chrześcijańskie we współczesnym świecie, świecie szybko rozwijającej się cyfryzacji. Problem ujęto od strony trzech środowisk,
czynnie uczestniczących w procesie wychowania, a mianowicie: rodziny,
szkoły i Kościoła. Zaakcentowano konieczność wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji cyfrowej w procesie wychowania chrześcijańskiego, ale również świadomości zagrożeń, jakie mogą płynąć z rzeczywistości cyfrowej, jeżeli pozwolimy na korzystanie z niej młodym ludziom bez naszej kontroli.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz