Dar, wspólnota i stała transformacja. Szanse (ekumenicznego) nowego odkrycia Wieczerzy Pańskiej w mediach cyfrowych

Alexander DEEG

DOI: 10.48224/COM-219-2022-42

Streszczenie


Artykuł rozpoczyna się przeglądem dyskusji na temat możliwości sprawowania Eucharystii online w niemieckim protestantyzmie przed i w czasach pandemii koronawirusa oraz badań empirycznych dotyczących aktualności tego tematu w niemieckich Kościołach protestanckich. Teza artykułu jest dwojaka: (1) Formy sprawowania Eucharystii podlegają nieustannym procesom przemian oraz (2) „dar” i „wspólnota” są osiami otwierającymi szeroką przestrzeń form celebracji teologicznie możliwe w kontekście luterańskim (i ekumenicznym). Idąc tym tropem, artykuł dowodzi, że formy sprawowania Eucharystii online w formie wideokonferencji (celebracja synchroniczna) wydają się bardzo możliwe. Istnieje możliwość ponownego przedyskutowania różnorodnych kwestii Eucharystii po koronawirusie.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz