Chrześcijaństwo bez zmartwychwstania

Ks. Jarosław M. LIPNIAK

DOI: 10.48224/COM-216-2021-61

Streszczenie
Bez wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa chrześcijaństwo nie
ma żadnego sensu. Nie wystarczy wierzyć, że Jezus żył i umarł na krzyżu.
Zmartwychwstanie posiada fundamentalne znaczenie dla chrześcijaństwa.
Dzięki zmartwychwstaniu i wypływającej z niego mocy bezbronne chrześcijaństwo mogło stawić czoła judaizmowi i innym starożytnym religiom.
Mogło też podjąć polemikę z pogańskimi filozofiami, przeciwstawić rzymskim władzom, spiskom, wyrokom i znieść wieki prześladowań. Poznanie
prawdy o zmartwychwstaniu Pańskim jest kluczem do chrześcijańskiej wizji świata. Chrześcijaństwo trwało, posuwało się naprzód i trwać będzie,
aż do skończenia świata mocą Chrystusa zmartwychwstałego. Bez wiary
w zmartwychwstanie chrześcijaństwo przestałoby być religią, a zostałoby
sprowadzone do zwykłej ideologii. Gdyby Chrystus nie powstał z martwych, zostałby zaliczony w poczet licznych kaznodziejów głoszących
koniec świata, pozostając tylko i wyłącznie człowiekiem. Dlatego wiara
w zmartwychwstanie jest najistotniejszą sprawą dla chrześcijańskiego życia religijnego. To ona bowiem nadaje mu ostateczny kierunek.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz