Chrześcijaństwo bez wiary

Mirosława KRZYŚCIN

DOI: 10.48224/COM-216-2021-44

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia wiary i jej kondycji
w Polsce. Katolicyzm czy szerzej rozumiane chrześcijaństwo wydaje się
być dziś bardziej rodzajem obyczajowości niż silnym wyrazem wartości
i przekonań wynikających z życia zgodnego z Ewangelią. Brak żywej relacji z Bogiem prowadzi do kształtowania się postawy wiary selektywnej
czy religijności „marketowej” wybiórczo traktującej prawdy wiary, przykazania Boże i wypaczającej nauki Magisterium Kościoła. Tymczasem warto
zdawać sobie sprawę, że gra toczy się nie tyle o doczesność, co o kwestie
fundamentalne mające swoje konsekwencje w wieczności.


Słowa kluczowe: Wiara, prawda, brak wiary, wiara selektywna, wolność
religijna, apostazja, konsekwencje doczesne, konsekwencje wieczne, sens
wiary

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz