Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego

Joseph RATZINGER

DOI: 10.48224/COM-216-2021-7

Streszczenie
W obszernym tekście „Kościół i skandal wykorzystywania seksualnego”, napisanym po lutowym, zwołanym przez Franciszka szczycie w Watykanie na temat ochrony nieletnich, Benedykt XVI ocenił, że „upadek”
obyczajów w wyniku rewolucji seksualnej 1968 roku, naznaczony przez
„bezprecedensowy radykalizm”, a także proces osłabienia „chrześcijańskiej koncepcji moralności” leżą u podstaw kryzysu nadużyć wśród duchowieństwa. „Tak, w Kościele jest grzech i zło. Ale także dzisiaj jest święty
Kościół, który jest niezniszczalny. Także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy
pokornie wierzą, cierpią i kochają, w których ukazuje się nam prawdziwy
Bóg, kochający Bóg” – napisał papież emeryt Benedykt XVI.


Słowa kluczowe: Kościół, skandal, grzech, wykorzystanie seksualne

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz