PŁACZ BOGA: POTENCJAŁ I GRANICE FIGURY POCIESZENIA W TEOLOGII ŻYDOWSKIEJ

ALFRED BODENHEIMER

DOI: 10.48224/COM-214-2021-12

Streszczenie
Judaizm po zburzeniu Drugiej Świątyni szukał sposobu ma poradzenie sobie z tą katastrofą. Dokonało się to między innymi w postaci narracji o cierpiącym Bogu płaczącym ze swoim ludem, z drugiej zaś strony
zaabsorbowanie wszechobecną Torą miało złagodzić utratę Świątyni Jerozolimskiej, jako miejsca spotkań ludzi i Boga. Niniejszy esej ukazuje
w jakiej formie literatura rabiniczna próbowała zaktywizować i zazębić te
formy zarządzania kryzysowego. W czasie Zagłady obraz płaczącego Boga
znalazł swoje apogeum w pracy chasydzkiego uczonego, ale w końcu nie
nadawał się już do pochłaniania bólu i oszołomienia autora.

(dalsza część artykułu w wersji papierowej)

<<wstecz