Subsystowanie Osób w substancji Boga

Ks. Jarosław M. LIPNIAK

DOI: 10.48224/COM-213-2021-162

Streszczenie
Substancja Boga jest troista. Są w niej trzy specyfiki personalne, trzy
oblicza, trzy relacje personalne i trzy sposoby subsystowania. Subsystencja jest cechą Boga i odwiecznym zjawiskiem, na miarę Absolutu. Subsystowanie trzech Osób konkretyzuje się w trojaki sposób. Niniejszy artykuł
wskazuje na boskie podłoże, z którego wypływa trojakie subsystowanie oraz
na trzy Osoby, które przebywają w jednej jedynej substancji Boga. Artykuł
ten ma charakter refleksyjny. Poszczególne zagadnienia są ukazane z różnego punktu widzenia, dzięki czemu wskazana jest droga do dalszej refleksji.

<<wstecz