CHRZEST DIONIZOSA? MIT, KULT, TEATR I WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO / BAPTIZING DIONYSUS? MYTH, CULT, THEATER AND EARLY CHRISTIANITY

SUSANNE NORDHOFEN
Bischof-Neumann-School of Koenigstein, Germany

DOI: 10.48224/COM-212-2020-120

Abstract

Dionysos is the central figure for the development of the ancient theatre. He is accompanied by women in an ecstatic mood, which are the model for the chorus. Most of the dramatic plots are inspired by myths of Heroes and demigods. Especially the concepts of cyclical time and arche rule tragedy and cultus as well. These influences could be tracked in various elements of the eucharistic liturgy.

Keywords: Bacchic mysteries, ancient Greek religion, mythology, eucharist, ritual, theatre

Streszczenie

Dionizos to centralna postać rozwoju starożytnego teatru. Towarzyszą mu kobiety w ekstatycznym nastroju, które są wzorem dla chóru. Większość dramatycznych akcji, fabuł jest inspirowana mitami o herosach i półbogach. Tragedią i kultem rządzą zwłaszcza koncepcje czasu cyklicznego i arche. Wpływy te można było prześledzić w różnych elementach liturgii eucharystycznej.

Słowa kluczowe: kulty Dionizosa, religia starożytnej Grecji, mitologia, Eucharystia, rytuał, teatr

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz