ZAPOWIEDZI MĘKI PAŃSKIEJ W STAROŻYTNEJ TRAGEDII GRECKIEJ ALKESTIS EURYPIDESA / PREFIGURATIONS OF CHRIST’S PASSION IN ANTIQUE GREEK TRAGEDY: EURIPIDES’ «ALKESTIS»

JAN HEINER TÜCK
University of Vienna, Austria

DOI: 10.48224/COM-212-2020-86

Abstract

Not only Greek philosophy, but also ancient tragedies offer connections points for the Christian faith. The motive of dying for others can be interpreted as prefiguration of the cross, as the example of the drama Alkestis by Euripides shows. Euripides combines the motive of dying for others with the motive of overcoming death through a struggle. Both motifs can be entangled in Christology: on the cross, Christ took our place to redeem us, in the Descensus ad inferos he showed his saving solidarity with the dead. The act of revelation of the forgiving love of God is thus realized.

Keywords: myth, allegory, theatre, Theology of the Cross, Hans Urs von Balthasar

Streszczenie

Nie tylko filozofia grecka, ale także starożytne tragedie stanowią punkty łączące dla wiary chrześcijańskiej. Motyw umierania za innych można odczytać jako zapowiedź krzyża, jak pokazuje przykład dramatu Eurypidesa Alkestis. Eurypides łączy motyw umierania za innych z motywem przezwyciężenia śmierci przez walkę. Obydwa wątki można połączyć w chrystologii: na krzyżu Chrystus zajął nasze miejsce, aby nas odkupić, w Descensus ad inferos pokazał swoją zbawczą solidarność ze zmarłymi. W ten sposób urzeczywistnia się akt objawienia przebaczającej miłości Boga.

Słowa kluczowe: mit, alegoria, teatr, teologia krzyża, Hans Urs von Balthasar

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)Akapit

<<wstecz